Analizy/ Raporty

EMPATYCZNE INSTYTUCJE. PRAWA DZIECKA JAKO PRAWA CZŁOWIEKA W PRAKTYCE ORGANIZACJIPublikacja, która przekonuje, że nie tylko instytucje oświatowe i wychowawcze, ale także przedsiębiorstwa, urzędy i inne organizacje mają przemożny wpływ na życie oraz zdrowie dzieci i młodzieży. (Warszawa, 2023)

Autor: redakcja merytoryczna dr Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

TWARZE POLSKIEJ RADYKALIZACJI. RAPORT Z BADAŃ – ANALIZA – REKOMENDACJEDiagnoza stanu radykalizacji w Polsce, zawierająca wyniki badań oraz propozycje rozwiązań, które mogą przeciwdziałać radykalizacji.

Autorzy: Zespół projektu „Twarze polskiej radykalizacji” pod redakcją dr. Konrada Ciesiołkiewicza

Pobierz

DZIECI I MŁODZIEŻ W KOMERCYJNYM ŚWIECIERaport na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w otoczeniu społeczno-ekonomicznym (Warszawa, 2023). Analiza przygotowana na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Partner: Fundacja Orange.

Autorzy: Łukasz Komuda i Kamil Fejfer

Pobierz

KONDYCJA DIALOGU SPOŁECZNEGO I PODMIOTOWOŚCI KOMUNIKACYJNEJ INSTYTUCJI NA PRZYKŁADZIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGOKsiążka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Ciesiołkiewicza pt. Podmiotowość komunikacyjna i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego w zmediatyzowanej sferze publicznej w latach 2015–2019, napisanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. Dariusza Tworzydło, prof. UW. Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2023.

Autor: dr Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

JĘZYK WOLNY OD WOJNYPoradnik inspirowany warsztatami „Język wolny od wojny”, które odbyły się podczas Campus Polska Przyszłości 2022 w Olsztynie.

Autorzy: dr Agata Jastrzębowska, dr Konrad Ciesiołkiewicz, Tomasz Majewski

Pobierz

PUBLIKACJA „PRZEMOC-SPOŁECZEŃSTWO-WŁADZA”Publikacja inspirowana debatą okrągłego stołu pt. Przemoc – społeczeństwo – władza”, która odbyła się podczas Igrzysk Wolności w Łodzi w 2022 r.

Autorzy: uczestniczki i uczestnicy debaty – Tomasz Bratek, dr Konrad Ciesiołkiewicz, prof. Marek Konopczyński, dr Marek Michalak, prof. Małgorzata Michel, dr Monika Sajkowska, prof. Renata Szczepanik, Marta Szymczyk

Pobierz

JAK ROZWIJAĆ I UTRZYMYWAĆ PROEKOLOGICZNĄ POSTAWĘ WOBEC ŚWIATA I NIE ZWARIOWAĆ? Szkice psychologiczno-pedagogiczneMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na potrzeby Grupy roboczej ds. dialogu w edukacji dot. postaw proekologicznych (Warszawa, 2022).

Autor: dr Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

DLACZEGO CENY ROSNĄ I TRUDNO JE ZATRZYMAĆ?Opracowanie na temat źródeł i mechanizmów inflacji, przygotowane przez ekonomistę i eksperta KDS KIG, Łukasza Komudę (wrzesień 2022).

Autor: Łukasz Komuda

Pobierz

PROPONOWANY MODEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I POKOJUMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie seminarium dot. edukacji dla pokoju i bezpieczeństwa (Warszawa, Maj 2022).

Autorzy: zespół projektowy w składzie – Bartosz Bartosik, Magdalena Bigaj, Tomasz Bratek, dr Anna Buchner, dr Konrad Ciesiołkiewicz, Zbigniew Derdziuk, Łukasz Komuda, Mateusz Komorowski, Krzysztof Kuboń, Karol Reczkin, Anna Tarnawska, Małgorzata Żochowska.

Pobierz

DYSKUSJA NAD SZANSAMI REALIZACJI CELÓW EDUKACYJNYCH ONZ – KIERUNKOWE SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCIPublikacja przygotowana w ramach prac Grupy roboczej ds. dialogu w edukacji Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Poświęcona jest dwóm kluczowym czynnikom (społecznemu oraz ideologicznemu), mającym wpływ na realizację Agendy 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju – „dobrej edukacji”.

Autor: dr Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

KONGRES PRACA – NOWA SOLIDARNOŚĆ? REKOMENDACJEWypowiedzi ekspertów oraz rekomendacje zostały zarejestrowane w trakcie rozmów panelowych przeprowadzonych w ramach „Kongresu PRACA – Nowa Solidarność?”, który odbył się 30 listopada 2021 r. online. Wydarzenie poświęcone było pracy w zawodach sektora publicznego – medykom, nauczycielom oraz pracownikom szeroko rozumianej służby publicznej.

Autorzy: Centrum Analiz MISO, Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

DIALOG SPOŁECZNY – CZY WSZYSCY MAMY GŁOS?Publikacja przygotowana na podstawie debaty pt. „Dialog społeczny – czy wszyscy mamy głos?” (Marzec 2021) zorganizowanej przez Komitetu Dialogu Społecznego KIG i Centrum Analiz MISO.

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

ŚWIAT PRACY I DIALOGU PO PANDEMII. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKIPublikacja przygotowana na podstawie debaty Komitet Dialogu Społecznego KIG „Świat pracy i dialogu po pandemii” (Marzec 2021)

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

WYKORZYSTANIE ZAWODOWEGO POTENCJAŁU STARSZYCH POKOLEŃ JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI PUBLICZNEJ NA NAJBLIŻSZE LATARaport przygotowany na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG w partnerstwie z Fundacją ZACZYN i Instytutem Polityki Senioralnej (Warszawa, 2021).

Autor: dr Rafał Bakalarczyk

Pobierz

NOWE SPOJRZENIE NA ZDROWIE PSYCHICZNE W POLSCE I EUROPIE – KONKLUZJEPublikacja przygotowana przez Komitet Dialogu Społecznego KIG we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Fundacją eFkropka, Biurem ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Laboratorium „Więzi”.

Autorzy: Uczestniczki i uczestnicy inicjatywy – Joanna Rogalska, Katarzyna Szczerbowska, Magdalena Bigaj, Anna Tarnawska, dr Marek Balicki, prof. Andrzej Cechnicki, Bartosz Bartosik, Zbigniew Nosowski, Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

RAPORT: GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z OPIEKĄ NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI WYZWANIEM DLA DIALOGU SPOŁECZNEGO I POLITYKI PUBLICZNEJ RÓŻNYCH SZCZEBLIRaport przygotowany na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG w partnerstwie z Laboratorium WIĘZI i Fundacją ZACZYN (Warszawa, 2020).

Autor: dr Rafał Bakalarczyk

Pobierz

ŚWIAT PO PANDEMII. NOWE IDEE NA NOWE CZASYPublikacja będąca efektem współpracy redaktorów „Nowego Obywatela” Magdaleny i Remigiusza Okrasków oraz Komitetu Dialogu Społecznego KIG (Warszawa – Zawiercie, 2020).

Autorzy: Magdalena Okraska i Remigiusz Okraska

Pobierz

PO 100 LATACH OD ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. WYZWANIA I REKOMENDACJEPublikacja Komitetu Dialogu Społecznego KIG będąca materiałem programowym organizacji (Warszawa, 2020).

Autorzy: Zespół projektowy KDS KIG w składzie: Zbigniew Derdziuk, Tomasz Bratek, Przemysław Ruchlicki

Pobierz

INSTYTUCJE DIALOGU SPOŁECZNEGO. HISTORIA I WYZWANIA NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆPublikacja powstała w oparciu o debatę pt. Dialog społeczny – instytucjonalizacja a efektywność w przeszłości i współczesne wyzwania Covid-19 zorganizowaną przez Komitet Dialogu Społecznego KIG.

Autorzy: prof. Jacek Męcina, Anna Tarnawska, Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

EKSPERTYZA: SPOŁECZNE UZUPEŁNIENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJPublikacja z cyklu alertów eksperckich, będąca specjalnym wydaniem Alertu Społecznego. Poświęcona jest czterem grupom, które w sposób szczególnie dotkliwy mogą doświadczać obecnej sytuacji i powinny być uwzględnione w tarczach antykryzysowych. Komitet Dialogu Społecznego KIG jest partnerem ekspertyzy, wraz z Laboratorium „WIĘZI”, Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Autorzy: prof. UW dr hab. Ryszard Szarfenberg, dr Rafał Bakalarczyk, Magdalena Kocejko

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATÓW „JAK ZBUDOWAĆ ZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ? NOWE TRENDY W TWORZENIU DOBREJ ATMOSFERY PRACY”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatów poświęconych budowaniu zaangażowanych zespołów, zrealizowanych we współpracy z PARP i Nais (Warszawa, 27 lutego 2020).

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATÓW „ODNAJDUJĄC PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY GODNOŚCI PRACOWNICZEJ W PRAWIE PRACY – ANALIZA Z PERSPEKTYWY THERAPEUTIC JURISPRUDENCE”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatów poświęconych relacji prawa pracy i psychologii, które odbyły się 27 stycznia 2020 w Warszawie. Prowadzącą była Karolina Czapska-Małecka, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

PRACA W DOBIE CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ – SZANSE I ZAGROŻENIAPublikacja powstała w ramach inicjatywy „Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – szanse i zagrożenia” podjętej w 2019 roku przez Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO) oraz Krajową Izbę Gospodarki Cyfrowej (KIGC).

Autorzy: Uczestniczki i uczestnicy projektu: Jacek Czech, Karol Reczkin, Magdalena Bigaj, Konrad Ciesiołkiewicz, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dr hab. Renata Włoch

Pobierz

OBRAZ KOBIET W PRZESTRZENI KULTURY MASOWEJ. ANALIZA NA PODSTAWIE REKLAM Z UDZIAŁEM KOBIET I OBRAZÓW PRZEDSTAWIAJĄCYCH WIZERUNEK HOSTESS.Analiza przygotowana przez Komitet Dialogu Społecznego KIG we współpracy z fotografem Maciejem Siennickim (2020).

Autorzy: Maciej Siennicki, Anna Tarnawska

Pobierz

PRACA – KLUCZ DO PRAWIE WSZYSTKIEGOPrezentacja poświęcona problematyce środowiska pracy, która została omówiona przez Konrada Ciesiołkiewicza, przewodniczącego KDS KIG, podczas warsztatów w ramach projektu „Oczyszczalnia” w 2019 roku.

Autor: Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

BRANŻA HOSTESS W POLSCE. GŁÓWNE PROBLEMY I KONTROWERSJE (WERSJA SKRÓCONA)Raport z badania zrealizowanego przez Komitet Dialogu Społecznego KIG we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat branży hostessingu w Polsce (2019).

Autorzy: ZESPÓŁ PROJEKTOWY w składzie: Monika Kulik, Magdalena Bigaj, Konrad Ciesiołkiewicz, Witold Drożdż, Anna Perlik-Piątkowska, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Pobierz

BRANŻA HOSTESS W POLSCE. GŁÓWNE PROBLEMY I KONTROWERSJERaport z badania zrealizowanego przez Komitet Dialogu Społecznego KIG we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat branży hostessingu w Polsce (2019).

Autorzy: ZESPÓŁ PROJEKTOWY w składzie: Monika Kulik, Magdalena Bigaj, Konrad Ciesiołkiewicz, Witold Drożdż, Anna Perlik-Piątkowska, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Pobierz

PODSUMOWANIE „POLSKA PRACA”Wnioski ze spotkania pt. „Polska praca” zorganizowanego przez Laboratorium „Więzi” 16 maja 2019 r.

Autor: Bartosz Bartosik, Laboratorium „Więzi”

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „POLSKA W PRACY. O KONDYCJI PRACOWNIKÓW W III RP”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie debaty „Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP”, która miała miejsce 5 czerwca 2019 w Warszawie”

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

MIĘDZY FEUDALIZMEM A PERSONALIZMEM. MEDIALNY OBRAZ RELACJI PRACOWNICZYCH W POLSCEAnaliza medialnego obrazu relacji pracowniczych w Polsce, przygotowana na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG, zaprezentowana podczas debaty „Między feudalizmem a personalizmem – o praktyce zarządzania w Polsce” 18 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Autorzy: Anna Perlik-Piątkowska (red.), Grzegorz Marchwiński, Piotr Szcześniak

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY GRUPY ROBOCZEJ DS. DIALOGU KONSUMENCKIEGO KDS KIGMateriały robocze Grupy ds. dialogu konsumenckiego Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie debaty „Komunikacja wprowadzająca w błąd. Jej wpływ na konsumentów i rynek”, która miała miejsce 28 marca 2019 r. w Warszawie

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

RZETELNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH W MATERIAŁACH REKLAMOWYCHRaport z badania przeprowadzonego przez Kantar Polska w marcu 2019 r.

Autor: Kantar Polska

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „NGO A DIALOG SPOŁECZNY – PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie debaty „NGO a dialog społeczny – projektowanie przyszłości”, która miała miejsce 27 marca 2019 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

TRZECI SEKTOR I INNI. PODSTAWOWE DEFINICJE, FAKTY, RELACJE Z PARTNERAMIPublikacja powstała na zaproszenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG, zaprezentowana podczas debaty „NGO a dialog społeczny – projektowanie przyszłości” 27 marca 2019 r. w Warszawie.

Autor: Kuba Wygnański

Pobierz

MĄDRE ZARZĄDZANIE. PRZYSZŁOŚĆ ORGANIZACJI i ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCIPublikacja na temat kompetencji przyszłości, takich jak dialog, współpraca, czy nowe modele przywództwa. Warszawa, marzec 2019.

Autorzy wstępów: prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (UW), Magdalena Bigaj (KDS), Łukasz Komuda (FISE), Konrad Ciesiołkiewicz (KDS)

Pobierz

ZARZĄDZANIE Z LUDZKĄ TWARZĄ. PERSONALIZM JAKO NARZĄDZIE ROZWOJU FIRM, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH.Publikacja powstała w ramach projektu „Zarządzanie według wartości”, prowadzonego przez Laboratorium „Więzi”.

Warszawa, grudzień 2018.

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „ROZMOWY NA 100-LECIE. SPOŁECZNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego, opracowane na podstawie debaty „Społeczne wyzwania współczesnej Polski”, która miała miejsce 17 października 2018 r. w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „ROZMOWY NA 100-LECIE. WPŁYW NURTÓW IDEOWYCH I POLITYCZNYCH NA POSTAWY POLAKÓW”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego, opracowane na podstawie debaty „Wpływ nurtów ideowych i politycznych na postawy Polaków”, która miała miejsce 11 maja 2018 r. w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

KONSTRUKTYWNY „DIALOG W PRAKTYCE”Informator na temat założeń szkolenia „Dialog w praktyce” organizowanego przez Komitet Dialogu Społecznego, we współpracy z doświadczonymi trenerami, promującymi dialog oparty na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), czyli na tzw. „komunikacji bez przemocy”.

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemekRaport z badania zrealizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, pokazujący problemy i wyzwania dot. zatrudniania osób spoza UE w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Autorzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Partnerzy raportu: Komitet Dialogu Społecznego KIG, Business Center Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Work Service S.A.

Pobierz

JAK POŁĄCZYĆ OGIEŃ Z WODĄ I UCZYNIĆ Z COMPLIANCE MOTOR ZMIANY KULTUROWEJ W ORGANIZACJIPublikacja poświęcona tematyce regulacji związanych z tzw. compliance, czyli zgodności z przepisami prawa, instrukcjami i procedurami wewnętrznymi przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji publicznych. Przygotowana przez ekspertów Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej „DigiCom” (Warszawa 2017, wersja uaktualniona)

Autorzy: Sławomir Chmielewski, Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATU O WPŁYWIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA SPOŁECZNĄ RZECZYWISTOŚĆMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatu „Wpływ technologii informacyjnych na społeczną rzeczywistość. Szanse czy zagrożenia?, który miał miejsce 24 października 2017 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG, ThinkTank

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATU O KAPITALE SPOŁECZNYMMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatu „Kapitał społeczny. Koncept naukowy czy dźwignia wzrostu gospodarczego?”, który miał miejsce 11 października 2017 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG, ThinkTank

Pobierz

PROBLEMY I WYZWANIA W ORGANIZACJACH – ZNACZENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGOWyniki badania, zrealizowanego przez agencję IQS, metodą CAWI, w terminie 09.08-04.09.2017 r. na zlecenie House od Skills, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Autor: House od Skills, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATU KDS O AKCJONARIACIE PRACOWNICZYMMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatu KDS „Akcjonariat pracowniczy. Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe?”, który miał miejsce 14 września 2017 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG, ThinkTank

Pobierz

PROJEKT SPOŁECZNY USTAWY O PROGRAMACH AKCJONARIATU PRACOWNICZEGOPrezentacja poświęcona założeniem społecznego projektu o programach akcjonariatu pracowniczego, która została omówiona przez prezesa Krzysztofa Ludwiniaka z Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego, podczas warsztatu Komitetu Dialogu Społecznego w dniu 14 września 2017.

Autor: Fundacja Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego

Pobierz

REALIA DIALOGU SPOŁECZNEGO W POLSCEWnioski z serii seminariów Komitetu Dialogu Społecznego KIG 2016/2017

Pobierz

JEDNOLITA DANINAPrezentacja na temat koncepcji Jednolitej Daniny wygłoszona przez dr Pawła Wojciechowskiego podczas spotkania Komitetu Dialogu Społecznego, poświęconego debacie nad systemem podatkowym w Polsce, w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Autor: dr Paweł Wojciechowski

Pobierz

STAN I WYZWANIA POLSKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGOPrezentacja przedstawiająca kondycję dialogu społecznego w Polsce oraz efekty funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Prezentacja została wygłoszona podczas spotkania zespołu Komitetu Dialogu Społecznego KIG w dniu 17 maja 2017 r. w Warszawie.

Autor: prof. Krzysztof Jasiecki, IFiS PAN

Pobierz

EMPATIA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNEMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie prac KDS oraz debaty „Dialog o empatii i wykluczeniu społecznym”, która miała miejsce 4 kwietnia 2017 w Warszawie.

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

DZIENNIKARZE WOBEC OSÓB WYKLUCZONYCHBadanie zrealizowane przez PressInstitute w marcu 2017 r., na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Prezentacja pokazuje wyniki badania, przeprowadzonego wśród polskich dziennikarzy, dotyczącego ich postrzegania i postaw wobec wybranych grup osób wykluczonych.

Autor: PressInstitute

Pobierz

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W POLSCEPrezentacja na temat różnych wymiarów nierówności społecznych, uwzględniająca ich aktualny stan w Polsce, a także wpływ programu 500+, wygłoszona przez prof. Ryszarda Szarfenberga podczas seminarium Komitetu Dialogu Społecznego.

Autor: prof. Ryszard Szarfenberg, IPS UW

Pobierz

POLSKI KAPITALIZM. JAKI MODEL GOSPODARKI REALIZUJEMY?Raport stanowiący analizę ewolucji modelu gospodarki w Polsce podczas ostatnich 27 lat oraz porównanie procesu przemian z innymi krajami naszego regionu. Celem opracowania była próba przybliżenia definicji tego, w jakiej gospodarczej rzeczywistości żyją dzisiaj Polacy oraz zastanowienie się na kierunkiem rozwoju modelu rodzimej gospodarki.

Autorzy: Polityka Insight, Komitet Dialogu Społecznego

Pobierz

UBÓSTWO W POLSCEPrezentacja na temat ubóstwa w Polsce, wygłoszona podczas seminarium Komitetu Dialogu Społecznego KIG, przez pracowników naukowych z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zawiera wiele danych i wyników badań dotyczących ubóstwa oraz wykluczenia społecznego w Polsce.

Autorzy: dr hab. Piotr Broda-Wysocki, dr Piotr Kurowski

Pobierz

prezentacja MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW V, listopad 2016Materiały prezentowane podczas konferencji Komitetu Dialogu Społecznego KIG, dnia 21 listopada 2016 w Warszawie.

Autor: Work Service

Pobierz

Slajdy Aon Hewitt Polska, listopad 2016Materiały prezentowane podczas konferencji Komitetu Dialogu Społecznego KIG, dnia 21 listopada 2016 w Warszawie.

Link do całości Raportu: 2016 GLOBALNE TRENDY W ANGAŻOWANIU PRACOWNIKÓW

Autor: Aon Hewitt Polska

Pobierz

Slajdy Deloitte, listopad 2016Materiały prezentowane podczas konferencji Komitetu Dialogu Społecznego KIG, dnia 21 listopada 2016 w Warszawie.

Link do całości Raportu: TRENDY HR. ORGANIZACJA NOWEGO TYPU

Autor: Deloitte Polska

Pobierz

„MŁODZIEŻ JAKO PARTNER DIALOGU”
Prezentacja na temat socjologii młodzieży, wygłoszona przez prof. Krzysztofa Kosełę podczas kolejnego seminarium Komitetu Dialogu Społecznego. Wykład poświęcony był badaniom na temat cech socjologii młodzieży, ich aktywności oraz sposobów kształtowania poglądów. Prezentacja wskazuje także przyczyny trudności w dialogowaniu z młodzieżą oraz sposoby definiowania pokoleń w USA, a tym samym w innych częściach świata.

Autor: prof. Krzysztof Koseła, IS UW

Pobierz

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE – DIALOG SPOŁECZNY”
Prezentacja wygłoszona przez prof. Arkadiusza Sobczyka podczas seminarium Komitetu Dialogu Społecznego pt. „Przedsiębiorstwo prywatne a dialog społeczny – w poszukiwaniu spójności”. Wykład poświęcony był problematyce dialogu społecznego w przedsiębiorstwach prywatnych, znaczeniu tworzących się społeczności lokalnych w zakładach pracy oraz wykonywaniu aktów publicznych przez pracodawcę.

Autor: prof. Arkadiusz Sobczyk, WPiA UJ

Pobierz

„Modele kapitalizmu a perspektywy dialogu społecznego w Polsce”
Prezentacja przedstawiona podczas seminarium „Modele dialogu społecznego” zorganizowanego przez Komitetu Dialogu Społecznego. Wykład prof. Jasieckiego poświęcony był m.in. roli i znaczeniu dialogu społecznego w różnych modelach kapitalizmu oraz w pokomunistycznych państwach UE, specyfice polskiego dialogu społecznego, Ustawie o RDS oraz dylematom przyszłości dialogu społecznego w Polsce.

Autor: prof. Krzysztof Jasiecki, IFiS PAN

Pobierz

„Dialog – remedium na trudne czasy. Wprowadzenie do dyskusji” Autor: Konrad Ciesiołkiewicz, Tomasz Fill

Pobierz

„Społecznie odpowiedzialne zarządzanie jako odpowiedź na kryzys zaufania” Autor: Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

„ZARZĄDZANIE ETYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH” Prezentacja przygotowana na seminarium o faktach i mitach na temat zarządzania etyką w przedsiębiorstwach. Zawiera m.in. wyniki badań National Business Ethics Survey, a także opis elementów składowych programu etycznego.

Autor: Deloitte Advisory

Pobierz