Analizy/ Raporty

PODSUMOWANIE „POLSKA PRACA”Wnioski ze spotkania pt. „Polska praca” zorganizowanego przez Laboratorium „Więzi” 16 maja 2019 r.

Autor: Bartosz Bartosik, Laboratorium „Więzi”

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „POLSKA W PRACY. O KONDYCJI PRACOWNIKÓW W III RP”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie debaty „Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP”, która miała miejsce 5 czerwca 2019 w Warszawie”

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

MIĘDZY FEUDALIZMEM A PERSONALIZMEM. MEDIALNY OBRAZ RELACJI PRACOWNICZYCH W POLSCEAnaliza medialnego obrazu relacji pracowniczych w Polsce, przygotowana na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG, zaprezentowana podczas debaty „Między feudalizmem a personalizmem – o praktyce zarządzania w Polsce” 18 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Autorzy: Anna Perlik-Piątkowska (red.), Grzegorz Marchwiński, Piotr Szcześniak

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY GRUPY ROBOCZEJ DS. DIALOGU KONSUMENCKIEGO KDS KIGMateriały robocze Grupy ds. dialogu konsumenckiego Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie debaty „Komunikacja wprowadzająca w błąd. Jej wpływ na konsumentów i rynek”, która miała miejsce 28 marca 2019 r. w Warszawie

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

RZETELNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH W MATERIAŁACH REKLAMOWYCHRaport z badania przeprowadzonego przez Kantar Polska w marcu 2019 r.

Autor: Kantar Polska

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „NGO A DIALOG SPOŁECZNY – PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie debaty „NGO a dialog społeczny – projektowanie przyszłości”, która miała miejsce 27 marca 2019 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

TRZECI SEKTOR I INNI. PODSTAWOWE DEFINICJE, FAKTY, RELACJE Z PARTNERAMIPublikacja powstała na zaproszenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG, zaprezentowana podczas debaty „NGO a dialog społeczny – projektowanie przyszłości” 27 marca 2019 r. w Warszawie.

Autor: Kuba Wygnański

Pobierz

MĄDRE ZARZĄDZANIE. PRZYSZŁOŚĆ ORGANIZACJI i ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCIPublikacja na temat kompetencji przyszłości, takich jak dialog, współpraca, czy nowe modele przywództwa. Warszawa, marzec 2019.

Autorzy wstępów: prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (UW), Magdalena Bigaj (KDS), Łukasz Komuda (FISE), Konrad Ciesiołkiewicz (KDS)

Pobierz

ZARZĄDZANIE Z LUDZKĄ TWARZĄ. PERSONALIZM JAKO NARZĄDZIE ROZWOJU FIRM, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH.Publikacja powstała w ramach projektu „Zarządzanie według wartości”, prowadzonego przez Laboratorium „Więzi”.

Warszawa, grudzień 2018.

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „ROZMOWY NA 100-LECIE. SPOŁECZNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego, opracowane na podstawie debaty „Społeczne wyzwania współczesnej Polski”, która miała miejsce 17 października 2018 r. w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

KONKLUZJE Z DEBATY „ROZMOWY NA 100-LECIE. WPŁYW NURTÓW IDEOWYCH I POLITYCZNYCH NA POSTAWY POLAKÓW”Materiały robocze Komitetu Dialogu Społecznego, opracowane na podstawie debaty „Wpływ nurtów ideowych i politycznych na postawy Polaków”, która miała miejsce 11 maja 2018 r. w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

KONSTRUKTYWNY „DIALOG W PRAKTYCE”Informator na temat założeń szkolenia „Dialog w praktyce” organizowanego przez Komitet Dialogu Społecznego, we współpracy z doświadczonymi trenerami, promującymi dialog oparty na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), czyli na tzw. „komunikacji bez przemocy”.

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemekRaport z badania zrealizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, pokazujący problemy i wyzwania dot. zatrudniania osób spoza UE w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Autorzy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Partnerzy raportu: Komitet Dialogu Społecznego KIG, Business Center Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Work Service S.A.

Pobierz

JAK POŁĄCZYĆ OGIEŃ Z WODĄ I UCZYNIĆ Z COMPLIANCE MOTOR ZMIANY KULTUROWEJ W ORGANIZACJIPublikacja poświęcona tematyce regulacji związanych z tzw. compliance, czyli zgodności z przepisami prawa, instrukcjami i procedurami wewnętrznymi przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji publicznych. Przygotowana przez ekspertów Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej „DigiCom” (Warszawa 2017, wersja uaktualniona)

Autorzy: Sławomir Chmielewski, Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATU O WPŁYWIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA SPOŁECZNĄ RZECZYWISTOŚĆMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatu „Wpływ technologii informacyjnych na społeczną rzeczywistość. Szanse czy zagrożenia?, który miał miejsce 24 października 2017 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG, ThinkTank

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATU O KAPITALE SPOŁECZNYMMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatu „Kapitał społeczny. Koncept naukowy czy dźwignia wzrostu gospodarczego?”, który miał miejsce 11 października 2017 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG, ThinkTank

Pobierz

PROBLEMY I WYZWANIA W ORGANIZACJACH – ZNACZENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGOWyniki badania, zrealizowanego przez agencję IQS, metodą CAWI, w terminie 09.08-04.09.2017 r. na zlecenie House od Skills, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Autor: House od Skills, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

KONKLUZJE Z WARSZTATU KDS O AKCJONARIACIE PRACOWNICZYMMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie warsztatu KDS „Akcjonariat pracowniczy. Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe?”, który miał miejsce 14 września 2017 w Warszawie.

Autorzy: Komitet Dialogu Społecznego KIG, ThinkTank

Pobierz

PROJEKT SPOŁECZNY USTAWY O PROGRAMACH AKCJONARIATU PRACOWNICZEGOPrezentacja poświęcona założeniem społecznego projektu o programach akcjonariatu pracowniczego, która została omówiona przez prezesa Krzysztofa Ludwiniaka z Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego, podczas warsztatu Komitetu Dialogu Społecznego w dniu 14 września 2017.

Autor: Fundacja Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego

Pobierz

REALIA DIALOGU SPOŁECZNEGO W POLSCEWnioski z serii seminariów Komitetu Dialogu Społecznego KIG 2016/2017

Pobierz

JEDNOLITA DANINAPrezentacja na temat koncepcji Jednolitej Daniny wygłoszona przez dr Pawła Wojciechowskiego podczas spotkania Komitetu Dialogu Społecznego, poświęconego debacie nad systemem podatkowym w Polsce, w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Autor: dr Paweł Wojciechowski

Pobierz

STAN I WYZWANIA POLSKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGOPrezentacja przedstawiająca kondycję dialogu społecznego w Polsce oraz efekty funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Prezentacja została wygłoszona podczas spotkania zespołu Komitetu Dialogu Społecznego KIG w dniu 17 maja 2017 r. w Warszawie.

Autor: prof. Krzysztof Jasiecki, IFiS PAN

Pobierz

EMPATIA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNEMateriały robocze Komitetu Dialogu Społecznego KIG, opracowane na podstawie prac KDS oraz debaty „Dialog o empatii i wykluczeniu społecznym”, która miała miejsce 4 kwietnia 2017 w Warszawie.

Autor: Komitet Dialogu Społecznego KIG

Pobierz

DZIENNIKARZE WOBEC OSÓB WYKLUCZONYCHBadanie zrealizowane przez PressInstitute w marcu 2017 r., na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Prezentacja pokazuje wyniki badania, przeprowadzonego wśród polskich dziennikarzy, dotyczącego ich postrzegania i postaw wobec wybranych grup osób wykluczonych.

Autor: PressInstitute

Pobierz

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W POLSCEPrezentacja na temat różnych wymiarów nierówności społecznych, uwzględniająca ich aktualny stan w Polsce, a także wpływ programu 500+, wygłoszona przez prof. Ryszarda Szarfenberga podczas seminarium Komitetu Dialogu Społecznego.

Autor: prof. Ryszard Szarfenberg, IPS UW

Pobierz

POLSKI KAPITALIZM. JAKI MODEL GOSPODARKI REALIZUJEMY?Raport stanowiący analizę ewolucji modelu gospodarki w Polsce podczas ostatnich 27 lat oraz porównanie procesu przemian z innymi krajami naszego regionu. Celem opracowania była próba przybliżenia definicji tego, w jakiej gospodarczej rzeczywistości żyją dzisiaj Polacy oraz zastanowienie się na kierunkiem rozwoju modelu rodzimej gospodarki.

Autorzy: Polityka Insight, Komitet Dialogu Społecznego

Pobierz

UBÓSTWO W POLSCEPrezentacja na temat ubóstwa w Polsce, wygłoszona podczas seminarium Komitetu Dialogu Społecznego KIG, przez pracowników naukowych z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zawiera wiele danych i wyników badań dotyczących ubóstwa oraz wykluczenia społecznego w Polsce.

Autorzy: dr hab. Piotr Broda-Wysocki, dr Piotr Kurowski

Pobierz

prezentacja MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW V, listopad 2016Materiały prezentowane podczas konferencji Komitetu Dialogu Społecznego KIG, dnia 21 listopada 2016 w Warszawie.

Autor: Work Service

Pobierz

Slajdy Aon Hewitt Polska, listopad 2016Materiały prezentowane podczas konferencji Komitetu Dialogu Społecznego KIG, dnia 21 listopada 2016 w Warszawie.

Link do całości Raportu: 2016 GLOBALNE TRENDY W ANGAŻOWANIU PRACOWNIKÓW

Autor: Aon Hewitt Polska

Pobierz

Slajdy Deloitte, listopad 2016Materiały prezentowane podczas konferencji Komitetu Dialogu Społecznego KIG, dnia 21 listopada 2016 w Warszawie.

Link do całości Raportu: TRENDY HR. ORGANIZACJA NOWEGO TYPU

Autor: Deloitte Polska

Pobierz

„MŁODZIEŻ JAKO PARTNER DIALOGU”
Prezentacja na temat socjologii młodzieży, wygłoszona przez prof. Krzysztofa Kosełę podczas kolejnego seminarium Komitetu Dialogu Społecznego. Wykład poświęcony był badaniom na temat cech socjologii młodzieży, ich aktywności oraz sposobów kształtowania poglądów. Prezentacja wskazuje także przyczyny trudności w dialogowaniu z młodzieżą oraz sposoby definiowania pokoleń w USA, a tym samym w innych częściach świata.

Autor: prof. Krzysztof Koseła, IS UW

Pobierz

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE – DIALOG SPOŁECZNY”
Prezentacja wygłoszona przez prof. Arkadiusza Sobczyka podczas seminarium Komitetu Dialogu Społecznego pt. „Przedsiębiorstwo prywatne a dialog społeczny – w poszukiwaniu spójności”. Wykład poświęcony był problematyce dialogu społecznego w przedsiębiorstwach prywatnych, znaczeniu tworzących się społeczności lokalnych w zakładach pracy oraz wykonywaniu aktów publicznych przez pracodawcę.

Autor: prof. Arkadiusz Sobczyk, WPiA UJ

Pobierz

„Modele kapitalizmu a perspektywy dialogu społecznego w Polsce”
Prezentacja przedstawiona podczas seminarium „Modele dialogu społecznego” zorganizowanego przez Komitetu Dialogu Społecznego. Wykład prof. Jasieckiego poświęcony był m.in. roli i znaczeniu dialogu społecznego w różnych modelach kapitalizmu oraz w pokomunistycznych państwach UE, specyfice polskiego dialogu społecznego, Ustawie o RDS oraz dylematom przyszłości dialogu społecznego w Polsce.

Autor: prof. Krzysztof Jasiecki, IFiS PAN

Pobierz

„Dialog – remedium na trudne czasy. Wprowadzenie do dyskusji” Autor: Konrad Ciesiołkiewicz, Tomasz Fill

Pobierz

„Społecznie odpowiedzialne zarządzanie jako odpowiedź na kryzys zaufania” Autor: Konrad Ciesiołkiewicz

Pobierz

„ZARZĄDZANIE ETYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH” Prezentacja przygotowana na seminarium o faktach i mitach na temat zarządzania etyką w przedsiębiorstwach. Zawiera m.in. wyniki badań National Business Ethics Survey, a także opis elementów składowych programu etycznego.

Autor: Deloitte Advisory

Pobierz