Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

lighthouse

Radca prawny, Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiedzialna za postępowania sądowe o precedensowym wymiarze, do których przystępuje RPO, a także za sporządzanie i prezentowanie na forum ONZ raportów alternatywnych odnoszących się do stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce. Przed objęciem funkcji Głównej Koordynatorki: adwokat, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie pracowała w Zespole postępowań sądowych i arbitrażu. W swojej praktyce adwokackiej zaangażowana w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; studiowała także Stosowane Nauki Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Cardiff Law School w Wielkiej Brytanii. Leadership Academy for Poland Alumnus (2017), Marshall Memorial Fellow (2018).