Krzysztof Kuboń

Zaangażowany w działalność społeczną, polityczną i naukową. Pracuje w sektorze pozarządowym realizując i koordynując międzynarodowe projekty dotyczące edukacji pozaformalnej, dyplomacji publicznej i nawiązywania współpracy między organizacjami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Absolwent szkoleń Fundacji Konrada Adenauera, Europejskiej Akademii Dyplomacji, a także Club of Warsaw. Zastępca redaktora naczelnego BullsEye Magazine, oficjalnego czasopisma studenckiej organizacji Europejskiej Partii Ludowej. Prowadzi organizację pozarządową (wiceprezes) zajmującą się edukacją, rozwojem przedsiębiorczości, europejskim wymiarem ochrony środowiska, polityki zrównoważonego rozwoju i współpracą z organizacjami rozwijającymi społeczeństwo obywatelskie.