Karol Reczkin

lighthouse

Koordynator grupy roboczej ds. migracji w Komitecie Dialogu Społecznego KIG.

Absolwent stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas, pracował jako ekspert i doradca w administracji publicznej, w Centrum Europejskim Natolin i w Parlamencie Europejskim.