Małgorzata Żochowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej a także organizacjach pozarządowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego.