Maciej Mackiewicz

lighthouse

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej, energetyce oraz branży telekomunikacyjnej. Pomysłodawca i główny organizator Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego – Tel Sec.