Przemysław Ruchlicki

lighthouse

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Levin College of Law. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w obszarach prawa gospodarczego, prawa UE, podatków, międzynarodowych umów handlowych i funduszy inwestycyjnych.

Wieloletni pracownik kancelarii prawnych i firm doradczych. Brał udział w negocjacji i realizacji dużych, polskich i zagranicznych kontraktów oraz przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z PO IG.

Do głównych obowiązków w KIG należy udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych dotyczących prawa gospodarczego, analiza bieżących problemów ekonomicznych oraz udział w redagowaniu portalu biznes.gov.pl.

Właściciel firmy doradczej specjalizującej się w negocjacjach i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami oraz w relacjach pracowniczych.