Zbigniew Derdziuk

lighthouse

Szef programowy Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania i turn around management prowadzonych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzką Grupę Konsultingową M-Gruppen. Absolwent programu AMP IESE Business School w Barcelonie.

Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i wyższych stanowiskach kierowniczych. Był m.in. Dyrektorem Biura Analiz i Planowania Strategicznego w Telewizji Polskiej S.A., Zastępcą Dyrektora Departamentu Marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym, Zastępcą Dyrektora Biura Promocji i Informacji w PKO BP S.A., Dyrektorem Biura Zarządu w Telewizji Familijnej. Był Konsultantem  HayGroup i uczestniczył w projektach opisu i wartościowania stanowisk pracy na Ukrainie i w Polsce.   Dwa razy był Wiceprezesem Zarządu Banku Pocztowego S.A..

Obecnie  jest doradcą zarządu mBank S.A.

Ponadto ma duże doświadczenie w administracji, pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu, Sekretarza Stanu w KPRM, w tym Zastępcy Szefa KPRM, Ministra – Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Sekretarza Miasta St. Warszawy. W latach  2009 – 2015 był Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W tym czasie  by  także  szefem Komisji Kontrolnej Światowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) w Genewie oraz Przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej wielu spółek, w tym m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim, Metro Warszawskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., PKO BP S.A., OBOP, Postdata S.A., Winuel S.A.. Scanmed S.A. Amica Wronki, PZU S.A..

Autor artykułów i opracowań eksperckich, autor prezentacji na wielu konferencjach.