Włodzimierz Hausner

lighthouse

Urodzony w 1936 roku. Członek Rady Nadzorczej COMP S.A. (zasiada od 2004 r.).  W spółce pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Obie role łączy z powodzeniem ze stanowiskami Członka Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Akcelerator Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej sp. z o.o. oraz Doradcy Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Wcześniej sprawował w NOT kilka innych funkcji. W latach 1999-2011 był Zastępcą Sekretarza Generalnego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a w latach 2005 – 2011 Dyrektorem Centrum Innowacji. Od 2006 do 2008 był przewodniczącym Platformy Innowacji i Wdrożeń, a wcześniej – w latach 2001 – 2005 wiceprzewodniczącym Komitetu Prywatyzacji w Krajowej Izbie Gospodarczej. Przez ponad 20 lat (1983 – 2005) był również społecznym wiceprezesem i sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), a w latach 1994 – 1998 prezesem Zarządu Agencji TNOiK Sp. z o.o. w Warszawie. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu w PFM TRADE Sp. z o.o. (lata 1993 – 1994) oraz w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego BOMIS Sp. z o.o. (lata 1992 – 1993). Był również pełnomocnikiem ds. działalności gospodarczej Polskiego Związku Głuchych (lata 1991-1992). Zanim zajął się bezpośrednim zarządzaniem podmiotami gospodarczymi, pracował w organach administracji państwowej. W latach 1988 – 1990 pełnił funkcję wiceministra oraz Szefa Głównego Zarządu Rezerw Państwowych w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. W okresie od 1981 do 1985 był Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Gospodarki Materiałowej, a w latach 1980 – 1981 ekspertem w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej.

Uzyskał tytuł magistra ekonomii o specjalności ekonomiki przemysłu na Akademii Nauk Społecznych. Na studium organizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich uzyskał dyplom syndyka, likwidatora i zarządcy komisarycznego. Jest dyplomowanym nauczycielem szkolnictwa zawodowego. Ukończył również kurs członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Odbył szkolenie w Instytucie Zarządzania w Londynie w zakresie Strategy Business Process – Reengineering & Benchmarking.