Anna Buchner

Doktor nauk społecznych, socjolożka, antropolożka współczesności, badaczka społeczna. Członkini Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, gdzie obecnie w ramach międzynarodowego zespołu badawczego OPERAS-P i TRIPLE bada komunikację naukową w humanistyce i naukach społecznych.

Współzałożycielka grupy badawczo-projektowej “Ciekawość” realizującej zarówno projekty badawcze, jak też działania projektowe – interface’ów i systemów nawigacji narzędzi cyfrowych.

Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych badających m.in. kompetencje cyfrowe, instytucje kultury, nowe media, nauczycieli, kanony piękna, style życia i religijność Polaków. W pracy wykorzystuje warsztat badań jakościowych, ilościowych i etnograficznych.