Człowiek w pracy

Zapraszamy na cykl wykładów pt. Człowiek w pracy – organizacja z ludzką twarzą

W życiu społeczno-gospodarczym praca odgrywa rolę fundamentalną. Determinuje relacje we wszystkich obszarach życia i daleko wykracza poza kwestie materialne. Środowisko pracy jest miejscem treningu społecznego, budowania relacji, samooceny i poczucia godności. Dzięki niemu możemy rozwijać się, uczymy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, często również poprzez nawiązywane relacje angażujemy się w życie społeczne i kulturalne. Tak to powinno wyglądać w modelu idealnym. Niestety w wielu organizacjach, firmach i instytucjach relacje przełożony-pracownik przypominają bardziej stosunki feudalne niż partnerską współpracę. Ma to zdecydowanie negatywny wpływ na życie publiczne, budowanie kultury demokracji i podmiotowości obywateli.

W dobie pandemii, widzimy potrzebę wskazywania na jakościową, społeczną i godnościową stronę pracy. Dlatego też, kolejnym działaniem w ramach inicjatywy Człowiek w pracy, realizowanej przez Komitet Dialogu Społecznego KIG, jest cykl wykładów na temat organizacji dobra wspólnego i zarządzania w nurcie humanistycznym. Jest to inicjatywa edukacyjna z akcentami międzyśrodowiskowego dialogu i think tankowego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytanie: jak dostrzec człowieka w organizacji?

Do kogo skierowana jest inicjatywa?

  • Do udziału w zajęciach zachęcamy osoby, które poszukują ludzkiej strony organizacji. Liderki i liderów, którzy w swojej codziennej pracy wyznają wartości humanistyczne i którym zależy na budowaniu relacji z drugim człowiekiem. Inicjatywa skierowana jest do osób, którym szczególnie zależy na promowaniu idei organizacji dobra wspólnego, a tym samym umacnianiu więzi społecznych.
  • Uczestniczki i uczestnicy kursu powinni kierować się w swoich działaniach systemem etycznych zasad i angażować siebie i innych w tworzenie atmosfery współpracy i moralnej więzi z miejscem pracy czy daną społecznością.
  • Szukamy także organizatorek i organizatorów, którzy są świadomi nurtu zarządzania humanistycznego, ale chcą pogłębić wiedzę na temat tworzenia miejsc pracy w poszanowaniu wartości humanistycznych, aktywizowania do demokracji, współdecydowania i współdziałania.
  • Uczestniczkami i uczestnikami kursu mogą zostać osoby, które na co dzień pracują w organizacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, samorządach, reprezentują związki zawodowe lub kierują własnymi przedsiębiorstwami. Najważniejsze żeby w swojej pracy dostrzegali wymiar ludzki i starali się tworzyć społeczności życzliwych sobie ludzi.

Program zajęć i prowadzenie:

Zajęcia w ramach inicjatywy Człowiek w pracy to 4 spotkania online, w trakcie których dowiemy się co to jest organizacja dobra wspólnego, której celem jest realizacja wartości humanistycznych. Zapoznamy się również ze sposobami na dezalienację pracy, poszukamy gdzie są granice autorytaryzmu oraz dowiemy się jak partycypacja pracownicza wpływa na budowanie zdrowych relacji na linii pracownik – pracodawca.

W trakcie spotkań nie zabraknie miejsca na dyskusje i próbę zmierzenia się z kluczowymi pytaniami: czy i jak organizować się przeciwko toksycznym miejscom pracy? gdzie są przestrzenie dla różnych stylów zarządzania: autorytarnego, liberalnego i demokratycznego?

Naszymi prowadzącymi będą:

prof. Monika Kostera – profesor tytularny w dyscyplinie nauk zarządzania w dziedzinie nauk ekonomicznych (2004) oraz nauk humanistycznych (2017). Pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także jako profesor na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Södertörn w Szwecji. Była też profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii. Opublikowała ponad 40 książek i znaczącą ilość artykułów naukowych poświęconych tematyce organizacji i zarządzania.

Jarosław Niemiec – działacz społeczny i związkowy, przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „Przeróbka”, elektromonter w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej LW Bogdanka.

PROGRAM

lp. dataprowadzenietytuł wykładu i główne zagadnienia
124 maja
godz. 16-18.00
prof. Monika Kostera
Jarosław Niemiec
Wstęp: Praca, alienacja, zarządzanie – dwugłos o sprawach ważnych i powszechnych.
231 maja
godz. 16-18.00
prof. Monika KosteraOrganizacje alternatywne, czyli praca i zarządzanie dla dobra wspólnego. O konieczności i pożytkach z zarządzania humanistycznego.
37 czerwca
godz. 16-18.00
Jarosław NiemiecTechnologia i podział pracy drogą do kontroli pracownika nad swoją pracą czy dziki pęd ku dalszej alienacji? Szanse i zagrożenia.
414 czerwca
godz. 16-18.00
prof. Monika Kostera
Jarosław Niemiec
Podsumowanie: Od nowicjusza do mistrza; przepływ.
Konwersatorium na temat sensu pracy i wartości humanistycznych.

Kwestie organizacyjne:

Zapoznaj się z Informatorem oraz Regulaminem kursu Człowiek w pracy – organizacja z ludzką twarzą, a następnie wyślij do nas formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia do udziału w wykładach należy wysyłać online do 30 kwietnia 2021. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia prowadzone będą na platformie Zoom. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest obecność na wszystkich 4 zajęciach online.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: e-mail dialogkig@kig.pl, tel. +48 797 160 675.

Zapraszamy w imieniu prowadzących oraz inicjatorek i inicjatorów przedsięwzięcia!

Prof. Monika Kostera, Jarosław Niemiec, Bartosz Bartosik (Laboratorium Więzi), Remigiusz Okraska (Nowy Obywatel), Michał Lewandowski (Konfederacja Pracy), Ignacy Dudkiewicz (Magazyn Kontakt), Anna Tarnawska (KDS KIG), Magdalena Bigaj (KDS KIG) i Konrad Ciesiołkiewicz (KDS KIG).

Informujemy, że rejestracja została zakończona.