Stefan Kamiński

lighthouse

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Przez wiele lat był członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP. Jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego oraz strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego w Polsce). Członek wielu zespołów roboczych dotyczących klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD). Współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku. Członek Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Członek Rady Programowej klastra „IUSER”, Członek Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Współautor i szef wielu zespołów roboczych przygotowujących dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (razem ponad 35 dokumentacji).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznakę KIG, zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.