Konrad Ciesiołkiewicz

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

lighthouse

Od 2008 roku związany zawodowo z Orange Polska, gdzie, między innymi, zarządza społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i relacjami publicznymi. Prezes Fundacji Orange. Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie. Doktor nauk społecznych. Ukończył zarządzanie, psychologię i politologię. Jego zainteresowania koncentrują się na psychologii organizacji, sprawach społecznych i kierowaniu zespołami.