Konrad Ciesiołkiewicz

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Od 2008 roku związany zawodowo z Orange Polska, gdzie m.in. zarządza społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i relacjami publicznymi. Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną i cyfrową dzieci i młodzieży, wspieraniem nauczycielek, nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Pracował w organizacjach pozarządowych, agencjach doradczych i w rządzie. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem i doktorem nauk społecznych. Ukończył wiele szkoleń z obszaru spraw społecznych, w tym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, praw dziecka i edukacji obywatelskiej. Od jej powstania w 2010 roku związany jest także z Fundacją Dorastaj z Nami udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dla dzieci z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie pełniąc służbę publiczną. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka 2023.

Więcej informacji: https://ciesiolkiewicz.pl