Tomasz Bratek

lighthouse

Niezależny ekspert w dziedzinie zarządzania narodowymi i międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Ukończył studia prawnicze i administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Poradni Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2000- 2016 pracował w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Polskiej Narodowej Agencji zarządzającej unijnym programem edukacyjnym. Programem Erasmus+, gdzie sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora Programu Erasmus+ w obszarze Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Szkolnej oraz Edukacji Pozaformalnej. Od 2003 roku założyciel i koordynator SALTO-YOUTH Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu. Od 2006 członek Zarządu FDES i Dyrektor Narodowej Agencji Młodzieży w Działaniu. Od 2010 r.  ekspert grupy konsultacyjnej ds. Współpracy z Federacją Rosyjską Komisji Europejskiej i Rady Europy. Inicjator wielu międzynarodowych przedsięwzięć edukacyjnych, w tym Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu, wydarzenia towarzyszącego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Współpracownik Komitetu Dialogu Społecznego.