Bartosz Niemczynowicz

lighthouse

Radca prawny, zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi ze spółkami handlowymi. Doradza m.in. w obszarach związanych ze sprawami korporacyjnymi, papierami wartościowymi, fuzjami, przejęciami, także dotyczącymi spółek publicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów angażujących zespoły specjalistów, jak np. badania due diligence spółek, przekształcenia grup kapitałowych, czy też przygotowania i wykonania umów inwestycyjnych. Specjalizuje się również w zagadnieniach wymagających współpracy z organami administracji publicznej. Prawnik w kancelarii prawnej K&L Gates Jamka sp.k.