Jerzy Miszczak

lighthouse

Urodzony w 1948 r. w Lublinie. Od 2001 roku jest Prezesem Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w Lublinie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Obecnie pełni następujące stanowiska: Członek Konwentu UMCS, Członek Rady Programowej TVP Lublin, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Prezes Zarządu Polskiego Związku Izb Rzemieślniczych, Prezes Zarządu Fundacji Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Innowacyjne Lubelskie, Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie, Członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Lublinie, Sekretarz Towarzystwa Jana Karskiego.