Witold Drożdż

lighthouse

Koordynator grupy roboczej ds. dialogu konsumenckiego w Komitecie Dialogu Społecznego KIG.

Od listopada 2018 roku Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych oraz Członek Rady Fundacji Orange. W latach 2012-2018 Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska.
W latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A.
W latach 2007-2010 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” i członek rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.
Jest laureatem nagród Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008).
Członek Rady Głównej Business Centre Club.
Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.