Magdalena Bigaj

lighthouse

Wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, w której realizuje działania związane z profilaktyką fonoholizmu, przeciwdziałaniem cyberprzemocy oraz odpowiedzialnym korzystaniem z nowych technologii. Ekspertka komunikacji społecznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży mediów i internetu.

Współautorka licznych publikacji na temat nowych technologii, edukacji oraz rynku pracy, w tym raportu z badania „Młodzi Cyfrowi”. Współautorka projektu badawczego „GRANIE NA EKRANIE”, w ramach którego jest szefową badań jakościowych nad zachowaniami growymi dzieci i młodzieży. Współautorka raportu

z największego badania cyfryzacji polskich szkół pn. „Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017”. Redaktorka i współautorka rocznych raportów IAB Polska „Internet. Polska-Europa-Świat” w latach 2007, 2008 i 2009. Posiada certyfikaty z obszaru dialogu bez przemocy (NVC) oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Fundatorka Fundacji BPD Na Rzecz Borderline i Osób Wrażliwych. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W Komitecie Dialogu Społecznego KIG specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem pracy i prawami pracowników.