Mateusz Komorowski

lighthouse

Prawnik, politolog, menedżer. Działacz społeczno-polityczny.

W ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego: absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył również Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureat olimpiad i konkursów naukowych.

Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność publiczną, promowanie idei i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz we współpracę międzynarodową i budowanie globalnych partnerstw.

Uczestnik prestiżowych programów, staży i wizyt studyjnych. Stypendysta m.in. Departamentu Stanu USA (International Visitor Leadership Program), Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców (PCY Program) oraz Fundacji Konrada Adenauera (Summer School Berlin). Absolwent Akademii Służby Publicznej pod patronatem Prezydenta RP oraz Club of Gdańsk.

Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną oraz osiągnięcia naukowe i społeczne.