Mateusz Komorowski

lighthouse

Prawnik oraz politolog. W ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego: absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (oba dyplomy z wyróżnieniem).

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy, Fundator i Prezes Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, a także Członek Zarządu Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej. Wcześniej pracował m.in. jako Doradca Ministra Środowiska. Był Przewodniczącym Komisji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. oceny wniosków o dofinansowanie oraz członkiem Rady Fundacji Banku Ochrony Środowiska, a także Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Od najmłodszych lat zaangażowany w działalność społeczną.

Uczestnik krajowych i zagranicznych programów, staży oraz wizyt studyjnych, m.in. w: USA, Meksyku, Japonii, Australii, Holandii, Niemczech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Iranie, Gambii czy Brukseli. Jest stypendystą m.in.: Departamentu Stanu USA, Światowej Federacji Młodych Liderów i Przedsiębiorców oraz Fundacji Konrada Adenauera. Uczestniczył w trzyletnim, międzynarodowym programie Academia in Public Discourse Poland – Russia. Odbył także staż w biurze Posła i Ministra Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. Reprezentował ponadto wielokrotnie Polskę na arenie międzynarodowej.

Brał aktywny udział w licznych krajowych projektach, takich jak m.in.: Akademia Służby Publicznej pod patronatem Prezydenta RP, Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera, Club of Gdańsk, Forum Młodych w Gdańsku oraz Idee Nowego Wieku.

Osiągał wielokrotnie sukcesy naukowe, m.in.: laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, laureat Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939 r. oraz laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Know America”. Zdobywca Międzynarodowego Certyfikatu International Honorable Mention in the WYP 2005 Physics Talent Search. Nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Koszalina, poprzez stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe i społeczne.

Za całokształt dotychczasowej pracy społecznej otrzymał dyplom uznania od Centrum Edukacji Obywatelskiej za zaangażowaną współpracę oraz twórczy wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W 2009 roku otrzymał tytuł „Nieprzeciętny 2008” w ogólnopolskim plebiscycie Polskiego Radia Euro.