Zespół

Zespół Komitetu Dialogu Społecznego

Konrad Ciesiołkiewicz
Konrad Ciesiołkiewicz - Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Od 2008 roku związany zawodowo z Orange Polska, gdzie, między innymi, zarządza społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i relacjami publicznymi... więcej

Anna Tarnawska
Anna Tarnawska - sekretarz zespołu Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat związana z Orange Polska, gdzie najpierw odpowiadała za strategię i tożsamość marki TP.... więcej

Bartosz Bartosik
Bartosz Bartosik

Sekretarz think tanku Laboratorium „Więzi”, członek redakcji kwartalnika „Więź”. Dziennikarz, publicysta, od 2013 roku zaangażowany we Wspólnotę Sant’Egidio w Warszawie... więcej

Magdalena Bigaj
Magdalena Bigaj

Wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, w której realizuje działania związane z profilaktyką fonoholizmu, przeciwdziałaniem cyberprzemocy oraz odpowiedzialnym korzystaniem z nowych technologii. Ekspertka komunikacji społecznej... więcej

Tomasz Bratek
Tomasz Bratek

Niezależny ekspert w dziedzinie zarządzania narodowymi i międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Ukończył studia prawnicze i administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania... więcej

Anna Buchner
Anna Buchner

Doktor nauk społecznych, socjolożka, antropolożka współczesności, badaczka społeczna. Członkini Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, gdzie obecnie w ramach międzynarodowego zespołu badawczego OPERAS-P i TRIPLE bada komunikację naukową w humanistyce i naukach społecznych... więcej

Iwona Ciećwierz
Iwona Ciećwierz

Ekspertka ds. samorządu, moderatorka, konsultantka kampanii wyborczych. Wcześniej, przez wiele lat w Fundacji Szkoła Liderów, odpowiadała za koordynacje programów profrekwencyjnych, samorządowego i miejskiego... więcej

Zbigniew Derdziuk
Zbigniew Derdziuk

Szef programowy Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 roku uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania... więcej

Witold Drożdż
Witold Drożdż

Koordynator grupy roboczej ds. dialogu konsumenckiego w Komitecie Dialogu Społecznego KIG. Od listopada 2018 roku Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych oraz Członek Rady Fundacji Orange... więcej

Tomasz Fill
Tomasz Fill

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz Executive MBA organizowanych przez Francuski Instytut Zarządzania. Od blisko 20 lat związany z branżą PR... więcej

Piotr Goc
Piotr Goc

Psycholog, trener i psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Założyciel Poradni Psychologicznej Strefa Myśli. Przez wiele lat związany z departamentami zarządzani zasobami ludzkimi. Ukończył studia na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ... więcej

Włodzimierz Hausner
Włodzimierz Hausner

Urodzony w 1936 roku. Członek Rady Nadzorczej COMP S.A. (zasiada od 2004 r.). W spółce pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Obie role łączy z powodzeniem ze stanowiskami Członka Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej... więcej

Marta Janowska
Marta Janowska

Radca prawny, przez wiele lat związana z warszawskim biurem jednej z międzynarodowych kancelarii. Obecnie współpracuje z kancelarią Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services (KOLS)... więcej

Stefan Kamiński
Stefan Kamiński

Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Przez wiele lat był członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP... więcej

Mateusz Komorowski
Mateusz Komorowski

Prawnik, politolog, menedżer. Działacz społeczno-polityczny. W ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego: absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW... więcej

Łukasz Komuda
Łukasz Komuda

Ekspert ekonomiczny Komitetu Dialogu Urodzony w 1975 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, ponad 20 lat doświadczenia w roli dziennikarza ekonomicznego i redaktora w prasie oraz mediach elektronicznych. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego... więcej

Wojciech Konecki
Wojciech Konecki

Urodzony w 1967 roku. W 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii. Przez 20 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców AGD, CECED Polska... więcej

Krzysztof Kuboń
Krzysztof Kuboń

Zaangażowany w działalność społeczną, polityczną i naukową. Pracuje w sektorze pozarządowym realizując i koordynując międzynarodowe projekty dotyczące edukacji pozaformalnej, dyplomacji publicznej i nawiązywania współpracy między organizacjami z krajów Partnerstwa Wschodniego... więcej

Łucja Krzyżanowska
Łucja Krzyżanowska

Doktor nauk społecznych, socjolożka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji ... więcej

Maciej Mackiewicz
Maciej Mackiewicz

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej... więcej

Mirosław Marczewski
Mirosław Marczewski

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. Od 1996 r. związany zawodowo z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji... więcej

Jerzy Miszczak
Jerzy Miszczak

Urodzony w 1948 r. w Lublinie. Od 2001 roku jest Prezesem Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w Lublinie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie... więcej

Bartosz Niemczynowicz
Bartosz Niemczynowicz

Radca prawny, zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi ze spółkami handlowymi. Doradza m.in. w obszarach związanych ze sprawami korporacyjnymi, papierami wartościowymi, fuzjami... więcej

Karol Reczkin
Karol Reczkin

Koordynator grupy roboczej ds. migracji w Komitecie Dialogu Społecznego KIG.
Absolwent stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas, pracował jako ekspert... więcej

Przemyslaw Ruchlicki
Przemyslaw Ruchlicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Levin College of Law. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w obszarach prawa gospodarczego, prawa UE, podatków, międzynarodowych umów handlowych.... więcej

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Radca prawny, Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiedzialna za postępowania sądowe o precedensowym wymiarze, do których przystępuje RPO... więcej

Rafał Sekuła
Rafał Sekuła

Praktyk z blisko 20 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze HR w dużych organizacjach biznesowych (m.in. BRW S.A., PKN ORLEN S.A., TP EmiTel Sp. z o.o., TP S.A.). Z wykształcenia prawnik i ekonomista... więcej

Magdalena Tchórznicka
Magdalena Tchórznicka

Absolwentka Instytutu Nauk Społecznych. Od ponad 15 lat związana z wieloma organizacjami pozarządowymi . W latach 2010-2018 szefowa zespołu Politycznego Fundacji Szkoła Liderów oraz członkini Zarządu Fundacji... więcej

Anna Tkaczyk
Anna Tkaczyk

Specjalistka nowych technologii, Przedsiębiorca, Partner Zarządzająca agencji internetowej Whites. Wcześniej przez 9 lat związana była z Agorą, gdzie najpierw jako Dyrektor Promocji Pionu Internet odpowiadała za kluczowe marki Gazeta.pl... więcej

Maciej Witucki
Maciej Witucki - honorowy przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia podyplomowe z logistyki i inżynierii przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji, a także zaawansowany program... więcej

Małgorzata Żochowska
Małgorzata Żochowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej a także organizacjach pozarządowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. więcej