Łucja Krzyżanowska

lighthouse

Doktor nauk społecznych, socjolożka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i dyrektorka ds. działalności komercyjnej. Moderatorka i badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Warszawskim. Na warsztatach uczy jak diagnozować potrzeby lokalnych społeczności i jak ewaluować projekty społeczne.