Dialog w praktyce

Trwają zapisy do kolejnej edycji „Dialogu w praktyce”

Z przyjemnością informujemy, że ruszył nabór do programu „Dialog w praktyce”. Tegoroczna edycja realizowana jest przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza, we współpracy z Komitetem Dialogu Społecznego KIG oraz Europejskim Centrum Solidarności. Celem projektu jest zwiększenie jednej z najważniejszych społecznych kompetencji jaką jest dialog. Promowana przez nas forma dialogu opiera się na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), czyli na tzw. „komunikacji bez przemocy”.

Dialog, choć niedoceniany, może być ważnym elementem poszanowania godności ludzi, praw człowieka i wolności obywatelskich. Może być również drogą prowadzącą do budowania przyjaznych relacji społecznych, rozwiązywania konfliktów i wzmacniania społecznego kapitału. I w końcu, co jest bardzo ważne, z powodu narastających napięć na świecie i w Polsce, jest jedną z najlepszych dostępnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych i politycznych – podkreśla Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu i koordynator inicjatywy „Dialog w praktyce”.

Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji, bipolarnych sposobów działania i myślenia oraz towarzyszących im radykalnych ocen i postaw społecznych. Tego rodzaju zjawiska są cechą współczesnej kondycji społecznej w Polsce, Europie i w świecie. Niska kultura dialogu i brak umiejętności z nią związanych prowadzi do wielu zagrożeń, których konsekwencje trwają zazwyczaj przez długie lata.

W gronie organizatorów warsztatów „Dialog w praktyce” mocno wierzymy, że poprzez trening i praktykę, można nauczyć się konstruktywnego prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań satysfakcjonujących dla obu stron. Właśnie takie umiejętności będą nabywać uczestniczki i uczestnicy warsztatów. Program skierowany jest do osób aktywnych społecznie, zawodowo czy publicznie chcących promować i modelować kulturę pokojowego dialogu, tworzących inicjatywy z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas treningu.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni trenerzy:

Agnieszka Turska – Majewska – psycholog, certyfikowana terapeutka i trenerka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) oraz trenerka i mediatorka pracująca w oparciu o model Nonviolent Communication (NVC) współzałożycielka NVC Solutions, właścicielka Integri TSR.

Pracuje w obszarze: wdrażania modelu NVC i Solutions Focused Approach w organizacjach, wsparcia w komunikacji interpersonalnej, mediacji konfliktów osobistych i zawodowych, budowania rozwiązań w oparciu o cele i zasoby; kryzysów życiowych, depresji, przemocy/mobbingu.

Tomasz Majewski – psycholog, certyfikowany terapeuta i trener SFA. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla korporacji, firm i organizacji z tematyki: radzenie sobie z kryzysami, rozwiązywanie konfliktów, anty-mobbing, budowanie kultury organizacji w oparciu o model Nonviolent Communication (NVC) oraz Solutions Focused Approach (SFA), zarządzanie ludźmi, wydobywanie
potencjału pracownika, zarządzanie oparte na Empatii.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (certyfikat PARPA). Trener i terapeuta ośrodka szkoleniowo-terapeutycznego INTEGRI TSR. Właściciel NVC-Solutions.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i zespołami w kryzysach psychicznych i po traumach (przemoc, mobbing, konflikty, depresja, samobójstwa, uprowadzenia, nadużycia, uzależnienia, przemoc seksualna, żałoba) oraz z osobami chcącymi rozwijać swoje kompetencje interpersonalne w obszarze zawodowym (zarządzanie ludźmi, przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, wywieranie wpływu, empatia, odporność psychiczna).

Warsztaty „Dialog w praktyce” będą trwać łącznie 5 dni szkoleniowych, w trybie online (na platformie Zoom) oraz stacjonarnie. Grupa szkoleniowa będzie liczyła 20-25 osób.

Terminy najbliższych warsztatów:

  • 22-23 kwietnia 2023 (online)
  • 20-21 maja 2023 (online)
  • 24 czerwca 2023 (stacjonarnie w ECS w Gdańsku)

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i warunkuje uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu.

Regulamin szkolenia „Dialog w praktyce” oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:

https://studiumobywatelskie.pl/konstruktywny-dialog-w-praktyce

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2023 roku.

Masz pytania? Napisz do nas: dialogkig@kig.pl