KIG

Grupa robocza ds. migracji

Grupa robocza ds. migracji

Decyzją przewodniczącego Macieja Wituckiego w ramach prac Komitetu powołano Grupę roboczą ds. migracji. Jej koordynatorami zostali Konrad Ciesiołkiewicz oraz Karol Reczkin. Zadaniem grupy jest prowadzenie działalności studyjnej i informacyjnej. Konrad Ciesiołkiewicz: W obszarze naszego zainteresowania są migracje ekonomiczne, problematyka uchodźców,…

Seminarium o faktach i mitach na temat zarządzania etyką w przedsiębiorstwach

Seminarium o faktach i mitach na temat zarządzania etyką w przedsiębiorstwach

Kolejne seminarium Komitetu Dialogu Społecznego (25 stycznia 2017) poświęcone będzie zarządzaniu etyką w przedsiębiorstwach. Wykład poprowadzi m.in. Pani Irena Pichola, Partner, Leader Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte, doświadczony ekspert w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podczas prezentacji wprowadzającej słuchacze poznają znaczenie…

Zaproszenie na debatę: Komitet Dialogu Społecznego partnerem merytorycznym „Miasteczka Myśli”

Zaproszenie na debatę: Komitet Dialogu Społecznego partnerem merytorycznym „Miasteczka Myśli”

Komitet Dialogu Społecznego będzie pełnił rolę partnera merytorycznego 11. edycji „Miasteczka Myśli”. Jest to miejsce niestandardowej, otwartej dyskusji na ważne tematy. Do wymiany poglądów zapraszani są menadżerowie innowacyjnych firm, przedstawiciele wyższych uczelni, ważnych dla rynku instytucji, wpływowi liderzy opinii, eksperci…

Wywiad z Przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego: Maciej Witucki o znaczeniu dialogu dla rozwoju gospodarczego kraju

Wywiad z Przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego: Maciej Witucki o znaczeniu dialogu dla rozwoju gospodarczego kraju

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego udzielił wywiadu na temat znaczącej roli dialogu społecznego w rozwoju kraju oraz o zadaniach, jakie powołany Komitet zamierza realizować. Zdaniem Macieja Wituckiego dzisiejsze wyzwania biznesowe są zbyt złożone a oczekiwania pracowników zbyt wysublimowane, żeby nie uwzględniać…