Komitet Dialogu Społecznego partnerem merytorycznym Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

Komitet Dialogu Społecznego partnerem merytorycznym Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

Komitet Dialogu Społecznego partnerem merytorycznym Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

Oddajemy w Wasze ręce konkluzje z warsztatów zrealizowanych przez Komitet Dialogu Społecznego KIG, we wrześniu i październiku br. Każde ze spotkań dotyczyło innego aspektu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, ale wszystkie nawiązywały do tematyki tegorocznego Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Taki był nasz cel: zainspirować do przemyśleń i natchnąć do dalszych dyskusji podczas listopadowego Kongresu w Warszawie.

Podczas warsztatów mówiliśmy m.in. o programach akcjonariatu pracowniczego, o deficycie kapitału społecznego oraz o wpływie technologii informacyjnych na społeczną rzeczywistość. Na każdym ze spotkań nie zabrakło ożywionej dyskusji pomiędzy zaproszonymi ekspertami oraz licznych pytań i komentarzy ze strony publiczności. Pokazuje to, jak wielka jest potrzeba prowadzenia debaty publicznej na aktualne tematy społeczno-gospodarcze.

Zapraszamy do zapoznania się z konkluzjami z warsztatów, opracowanymi na podstawie debat eksperckich i prezentacji wygłaszanych podczas każdego ze spotkań Komitetu.

 

Materiały do pobrania:

Akcjonariat pracowniczy. Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe

Kapitał społeczny. Koncept naukowy czy dźwignia wzrostu gospodarczego?

Wpływ technologii informacyjnych na społeczną rzeczywistość. Szanse czy zagrożenia?