Grupa robocza ds. migracji

Grupa robocza ds. migracji

Grupa robocza ds. migracji

Decyzją przewodniczącego Macieja Wituckiego w ramach prac Komitetu powołano Grupę roboczą ds. migracji. Jej koordynatorami zostali Konrad Ciesiołkiewicz oraz Karol Reczkin. Zadaniem grupy jest prowadzenie działalności studyjnej i informacyjnej.

Konrad Ciesiołkiewicz: W obszarze naszego zainteresowania są migracje ekonomiczne, problematyka uchodźców, pomoc humanitarna i rozwojowa, ale także ekonomiczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje doświadczenia migracji i dialog międzykulturowy. Chcemy też rozmawiać o demografii, instrumentach rynku pracy w rozwiązywaniu współczesnych wyzwań oraz zyskach i stratach masowej emigracji zarobkowej Polaków. W tak dużej dynamice zmian, jakich obecnie doświadczamy i towarzyszących im silnych emocji w debacie publicznej szczególnego znaczenia nabiera rzetelna diagnoza i próba poszukiwania kompleksowych rozwiązań.

Karol Reczkin: Po 1990 roku w Polsce migracje nie były tematem debaty publicznej, a tworzenie polityki migracyjnej kończyło się jedynie na mocno zachowawczych szkicach. Normy i procedury imigracyjne określono dość mechanicznie wraz z dostosowaniem prawa w trakcie akcesji do Unii Europejskiej. Dziś liczba mitów o migracjach i migrantach rośnie lawinowo, a prowadzenie dialogu społecznego opartego na wiedzy wymaga stałych i dogłębnych studiów nad polityką migracyjną i jej uwarunkowaniami.

Informacje o koordynatorach Grupy:

Konrad Ciesiołkiewicz – ukończył nauki polityczne, psychologię i zarządzanie. Od ponad 20. lat angażuje się w liczne inicjatywy społeczne  NGO oraz w samorządzie. Pracował między innymi w Sejmie RP, Kancelarii Premiera  – jako podsekretarz stanu i rzecznik prasowy, od ponad 10 lat związany z sektorem prywatnym, gdzie zajmuje się relacjami publicznymi i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest także sekretarzem KDS.

Karol Reczkin – ukończył stosunki międzynarodowe ze specjalizacją Unia Europejska w Collegium Civitas, był koordynatorem Forum Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE w Centrum Europejskim Natolin, a także asystentem i doradcą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Parlamencie Europejskim.