System podatkowy – stan debaty w Polsce

System podatkowy – stan debaty w Polsce

System podatkowy – stan debaty w Polsce

System podatkowy i składkowy w Polsce, obejmuje różne daniny zbierane przez państwo, czyli: podatki (VAT, CIT, PIT i inne) oraz składki (FUS, NFZ i inne). Ich łączna roczna wielkość to ponad 631 mld zł, dla porównania PKB Polski za 2016 wyniósł 1851 mld zł. Temat do dyskusji dotyczy więc aż 1/3  wielkości PKB Polski.

Podejmowane próby zmian i zgłaszane propozycje w naturalny sposób naruszają stan obecny. Próby porządkowania systemu oraz eliminacji wywalczonych historycznie i nie zawsze uprawnionych przywilejów, spotykają się z ostrą reakcją grup, których zmiana ma dotknąć. Często w takich sytuacjach prezentowane są skrajne opinie bez poznania całościowej argumentacji i bez opisu współzależności funkcjonowania systemu podatkowego i składkowego oraz ich wpływu na inne sfery funkcjonowania państwa. Radykalne opinie lub doraźne działania polityczne, uszczelniające albo zmieniające system danin, tylko go komplikują. W konsekwencji skłaniają podatników do działania w obszarze pozorowanej działalności gospodarczej czy nieoskładkowanych umów zleceń i umów o dzieło.

Jako Komitet Dialogu Społecznego oceniamy, że zmiany systemu danin publicznych powinny być prowadzone w sposób kompleksowy oraz dążyć do zrównoważonego uwzględnienia interesów różnych grup społecznych. Odpowiedzialne i efektywne pobieranie danin powinno zaspokajać finansowanie zadań państwa oraz tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego.

W ostatnim czasie w debacie publicznej przedstawiono kilka kierunkowych koncepcji zmian podatkowych. Choć nie zdecydowano się na żadną z nich, to analiza historycznych koncepcji jest niezbędna do myślenia o rozwiązaniach w przyszłości. Do dyskusji o wybraliśmy dwie z nich. Autorem jednej był dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS,  kierujący zespołem ekspertów w KPRM. Drugim był projekt przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha.

Naszym zdaniem, w debacie publicznej, wymienione koncepcje są prezentowane skrótowo – bez pogłębionej analizy w szerszym kontekście. Taki stan zaburzonej komunikacji oraz braku dialogu powoduje unikanie podejmowania trudnych i niezbędnych decyzji, a przez to utrwalanie funkcjonowania coraz mniej wydolnego systemu podatkowego.

W związku z powyższym Komitet Dialogu Społecznego organizuje spotkanie pt. System podatkowy – stan debaty w Polsce, podczas którego wystąpią:

Ireneusz Jabłoński, ekonomista

Maciej Witucki, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego

dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS

Dyskusję poprowadzi Zbigniew Derdziuk.

Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2017 o godz. 16.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie. Udział w spotkaniu wymaga potwierdzenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia do dnia 20 czerwca. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.