Empatia i wykluczenie społeczne – materiał roboczy Komitetu Dialogu Społecznego

Empatia i wykluczenie społeczne – materiał roboczy Komitetu Dialogu  Społecznego

Empatia i wykluczenie społeczne – materiał roboczy Komitetu Dialogu Społecznego

Oddajemy w Wasze ręce dokument na temat empatii i wykluczenia społecznego, opracowany na podstawie prac Komitetu oraz debaty „Dialog o empatii i wykluczeniu społecznym”, która miała miejsce 4 kwietnia 2017 w Warszawie. O przebiegu debaty pisaliśmy na naszej stronie we wcześniejszych wpisach.

Dokument Empatia i wykluczenie społeczne stanowi podsumowanie zagadnień poruszanych przez ekspertów zaproszonych do debaty oraz pokazuje jak do problemów wykluczenia społecznego podchodzą samorządy, biznes i organizacje pozarządowe. Istotą dokumentu są również dane liczbowe, które m.in. wyraźnie pokazują jaki jest rozdźwięk pomiędzy liczbą aktywnych stowarzyszeń, które prowadzą usługi społeczne i pomoc socjalną, a tym jak rolę organizacji pozarządowych wyobrażają sobie Polacy (8% vs 79%). Dialog pomiędzy interesariuszami różnych grup społecznych przyczynił się również do wypracowania krótkich, ale za to bardzo konkretnych rekomendacji, które mogą zostać wprowadzone przez każdego z nas, w życiu prywatnym lub zawodowym.

Zapraszamy do zapoznania się z konkluzjami z debaty KDS. Pełna wersja dokumentu Empatia i wykluczenie społeczne znajduje się w zakładce Analizy/Raporty. Do pobrania również tutaj