Debata o problemach wykluczenia społecznego z udziałem ekspertów

Debata o problemach wykluczenia społecznego z udziałem ekspertów

Debata o problemach wykluczenia społecznego z udziałem ekspertów

Empatia jest podstawową cechą umożliwiającą prawidłowy dialog, zarówno na płaszczyźnie międzyludzkiej jak i ogólnospołecznej. Umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy osób wykluczonych społecznie pomaga zapobiegać alienacji i spychaniu na margines ludzi dotkniętych kryzysami życiowymi, jak bezdomność, bezrobocie, czy różnego rodzaju uzależnienia. Komitet Dialogu Społecznego KIG, którego misją jest poprawa wzajemnych relacji społecznych, przygląda się zjawiskom społecznym obecnym w życiu wszystkich dużych miast w Polsce.

Co dzieje się z naszą wrażliwością wobec innych ludzi? Gdzie jest miejsce i rola dla służb państwowych, miejskich, a gdzie dla ludzkiej solidarności? Co możemy powiedzieć o naszej przyszłości na podstawie deklaracji i zachowań młodzieży? Jaka jest rola mediów i dziennikarzy w dbaniu o społeczną spójność w Polsce? Na ile kościoły, organizacje i biznes mogą przyczynić się do życia w bardziej przyjaznym społeczeństwie? Co możemy zrobić wspólnie? Czy tak trudno jest przejść od dialogu do działania? W gronie ekspertów chcielibyśmy zastanowić się nad odpowiedziami na tak postawione pytania.

Dodatkowym przyczynkiem do rozmowy będą wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród dziennikarzy przez magazyn Press, specjalnie na potrzeby debaty organizowanej przez Komitet Dialogu Społecznego. Badanie to pokaże nam, jaka jest percepcja osób wykluczonych i wskazanych patologii społecznych wśród ludzi mediów, uważanych za liderów opinii.

W debacie udział wezmą:

Maciej Witucki – przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego

Magdalena Wolnik – Wspólnota Sant’Egidio

Piotr Goc – psycholog i psychoterapeuta

Józef Grzyb – trener uzależnień, bohater książki „Całe życie kradłem”

Marcin Wojdat – sekretarz m.st. Warszawy

 

Dyskusję poprowadzi sekretarz Komitetu, Konrad Ciesiołkiewicz.

 

Debata odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 o godz. 10.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie.

Udział w spotkaniu wymaga potwierdzenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia do dnia 31 marca 2017, na adres mailowy: dialogkig@kig.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia!
Zespół Komitetu Dialogu Społecznego