O kapitale moralnym według o. Macieja Zięby OP

O kapitale moralnym według o. Macieja Zięby OP

O kapitale moralnym według o. Macieja Zięby OP

Zachwyt i zdziwienie nie kojarzą się z gospodarką ani nawet z życiem społecznym. O. Maciej Zięba OP przekonuje jednak, że bez nich nie stworzymy wartościowego życia publicznego. Dominikanin mówił na ten temat 11 października podczas wykładu „Pochwała zdumienia. O prawdzie i dialogu w życiu społecznym”.

 – Prawda otwiera się w spotkaniu z osobą, w dialogu i wtedy buduje dobro wspólne – podkreślił o. Maciej Zięba.

Dominikanin zaprezentował słuchaczom wyrafinowaną refleksję filozoficzną. W swoim wywodzie swobodnie odwoływał się do rozmaitych tradycji myślenia. Podkreślił m.in., że promując wiarę w nieograniczone możliwości nauki filozofia oświecenia uformowała sposób postrzegania rzeczywistości przez dzisiejszych Europejczyków. Tymczasem według o. Zięby

– Współczesnemu człowiekowi często brakuje zachwytu i zdziwienia, które pomagają w dostrzeżeniu sensu życia, a co za tym idzie poczucia spełnienia i szczęścia.

Dominikanin w swoim wykładzie wielokrotnie odwoływał się do wartości, pochodzących z Ewangelii. Nie reprezentował jednak postawy bezkrytycznej.

– W perspektywie chrześcijańskiej zdolność człowieka do pełnego poznania prawdy nie jest możliwa. Kościół prawdy nie posiada, a sam jest przez nią ustanawiany i ma pomagać ją poznawać.

Ograniczenia w poznaniu prawdy nie powinny jednak, zdaniem o. Zięby, prowadzić do skrajności relatywizmu lub ironii, która niszczy zaangażowanie i poczucie solidarności społecznej.

– Współcześnie dominuje przekonanie, że nie ma żadnej prawdy, czego konsekwencją jest coraz częstsze posługiwanie się postprawdą i fake newsami.

Zarówno dla organizatorów, jak i dla prelegenta jedną z kluczowych wartości jest dialog, toteż spotkanie z o. Ziębą nie ograniczyło się do wykładu, który był zresztą aktywnie prowadzony przez red. Brygidę Grysiak z TVN24. Po zakończeniu prelekcji miał miejsce krótki wywiad z o. Ziębą, przeprowadzony przez Bartosza Bartosika z redakcji „Więzi”. Filozofia zeszła w tym momencie na dalszy plan, a rozmowa zamieniła się w diagnozę dzisiejszego życia publicznego i religijnego. Dominikanin zwracał uwagę na pozytywne zjawiska:

– Polakom coraz bardziej zależy na tym, by wychodzić z roli „klientów niedzielnych usług”. Dostrzegam też coraz powszechniejsze tendencje, aby wyrażać wiarę w sposób nieagresywny. Kościół zaś w pewnej mierze dostraja się do tych potrzeb, czuć w nim wiele pozytywnej energii

Zięba nie zamykał jednak oczu na zjawiska niepokojące.

– Obecnie polskie społeczeństwo przypomina niestety baktriana, dwugarbnego wielbłąda, w którym silna prawica i lewica tworzą – niczym dwa garby – dwa ekstrema, pomiędzy którymi jest prawie niewidoczne centrum. Próbując zasypywać istniejące podziały warto odwołać się do tradycji „Solidarności”. Warto byłoby spróbować rozniecić znów zapał serc z roku 1989 – „annus mirabilis”, jak go określał Jan Paweł II. Tym, co może połączyć Polaków jest również wspólna walka o godność drugiego człowieka, o to by zrobić coś dobrego razem. Musimy się uszanować i zachwycić się sobą nawzajem.

Podczas spotkania w KDS KIG nie mogło zabraknąć tematów, związanych z gospodarką i stosunkami pracowniczymi. Podjęcia tego wątku domagała się publiczność, zapełniająca salę. Na pytanie o możliwość dialogu między ludźmi pracy i pracodawcami o. Zięba wskazał, że coraz bardziej widoczne jest uruchamianie kapitału ludzkiego, a także stopniowe wyzwalanie energii i kreatywności pracowników we wspólnym działaniu.

– W ekonomii zwraca się uwagę na aspekty moralne. Coraz częściej mówi się nie tylko o kapitale ludzkim i społecznym, ale również o kapitale moralnym. Gdy zaczynałem swoją posługę, Nauka Społeczna Kościoła była wyśmiewana jako archiwalna, starodawna, katolicka. Teraz subsydiarność i solidarność to terminy nośne i modne. Musimy w tę stronę działać ile się da – racjonalnie, mądrze, spokojnie i ewangelicznie.

Jako cel budowania demokracji dialogu i komunikacji o. Zięba wskazał na potrzebę istnienia dobra wspólnego, solidarności i kształtowania bardziej ewangelicznego świata, w którym jest mniej krzywdy, niesprawiedliwości i w którym każdy człowiek jest ważny.

Niebawem umieścimy pełną treść wystąpienia o. Macieja Zięby OP.

Fotogaleria z wydarzenia: