Alert Społeczny

Alert Społeczny

Alert Społeczny

Wszyscy poszukujemy dzisiaj konkretnych odpowiedzi i wskazówek jak radzić sobie z aktualną sytuacją i wyzwaniami jakie czekają nas w najbliższych miesiącach. Pandemia  wywróciła nasze dotychczasowe życie do góry nogami, każdy jego obszar funkcjonuje w zmienionym trybie. Świat mierzy się z pytaniem o konsekwencje ekonomiczne i społeczne wywołane pandemią. Z dnia na dzień społeczeństwa, firmy, instytucje, rodziny musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nikt nie był przygotowany na taką skalę permanentnego zagrożenia, stresu, zakazów, poczucia niesprawiedliwości i obaw o przyszłość.

Prof. Jerzy Hausner wraz z wybitnymi specjalistami stara się udzielać odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na różne dziedziny naszego życia będzie miała rozwijająca się pandemia. Z inicjatywy Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstaje cykl opinii publikowanych w formie alertów: gospodarczego, społecznego, samorządowego, edukacyjnego oraz kulturalnego. Wszystkie opublikowane do tej pory alerty eksperckie dostępne są na stronie www.oees.pl/dobrzewiedziec

Jednym z zaproszonych do inicjatywy ekspertów jest przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, Konrad Ciesiołkiewicz, który bierze udział w tworzeniu Alertu Społecznego. W gronie autorów tej publikacji są także: prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak, Ignacy Dudkiewicz, Aleksandra Fandrejewska, prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Agnieszka Pacut, Michał Przedlacki, Joanna Sadzik, dr Alek Tarkowski oraz Kuba Wygnański.

Fragment jednego z Alertów:

Pandemia w Polsce trwa już prawie dwa miesiące. Jesteśmy w fazie adaptacji stresu. Po niej nastąpi wyczerpanie. Oznacza to pogłębienie zachowań lękowych, braku energii, stanów depresyjnych, nasilenie irytacji, nastrojów niechęci, niekiedy wręcz reakcji wrogich. Dużo publicznej uwagi poświęca się zagrożeniom wynikającym z kryzysu ekonomicznego. Niestety, rzadko pojawia się refleksja, że grożą nam równocześnie dwa kryzysy – nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny. Oba wystawią na próbę spójność społeczną. I choć w ostatnich tygodniach wiele osób i grup zdało egzamin z solidarności, to istnieje realne niebezpieczeństwo załamanie zaufania wobec instytucji publicznych i siebie nawzajem. Musimy temu zapobiec i wzmocnić społeczną mobilizację. Jednym ze sposobów powinny się stać nowe umowy społeczne, zawierane w firmach, instytucjach, ale też pomiędzy społecznościami lokalnymi i samorządami lokalnymi, czy organizacjami pozarządowymi (NGO) i władzami administracyjnymi, które pozwolą nam lepiej żyć za kilka miesięcy, gdy konsekwencje ekonomiczne i społeczne pandemii staną się powszechne, wyraźne
i odczuwalne
”.

Zachęcamy do czytania Alertów Społecznych: