Jak zbudować zaangażowany zespół? Warsztaty KDS KIG, PARP i Nais.

Jak zbudować zaangażowany zespół? Warsztaty KDS KIG, PARP i Nais.

Jak zbudować zaangażowany zespół? Warsztaty KDS KIG, PARP i Nais.

Jednym z ważniejszych tematów związanych z rynkiem pracy staje się dziś kultura organizacji oparta na wartościach, świadome zarządzanie i budowanie zaangażowania pracowników poprzez relacje i poczucie przynależności. Pracownicy szukają takich miejsc pracy, w których mogą rozwijać się zawodowo i mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji. 

Warsztaty zorganizowane przez Komitet Dialogu Społecznego KIG we współpracy z PARP i Nais  pt.  „Jak zbudować zaangażowany zespół? Nowe trendy w tworzeniu dobrej atmosfery pracy” odbyły się 27 lutego 2020 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Spotkanie otworzyła sekretarz KDS KIG Anna Tarnawska, która podkreśliła znaczenie dobrych relacji między pracodawcami a pracownikami: „Dobra atmosfera pracy, osiągnięta dzięki dialogowi i zrozumieniu wzajemnych potrzeb, zwiększa zaangażowanie pracowników, a tym samym efektywność organizacji. Warto zadbać o jakość dialogu na każdym szczeblu struktury organizacji”.

Jako pierwsza z prezentacją wystąpiła Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii   Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada w PARP również za programy networkingowe i edukacyjne dla biznesu oraz administracji samorządowej i to one były przedmiotem jej wystąpienia. Paulina Zadura przedstawiła projekt inno_LAB, który wspiera rozwój ekosystemu innowacji w Polsce i funkcjonuje na styku biznesu i instytucji publicznych. „Co ciekawe – mówiła prelegentka – projekt inno_LAB przyczynił się do zwiększenia integracji wewnątrz PARP, chociaż nie był to efekt zamierzony. Pracownicy z różnych działów zaczęli skuteczniej ze sobą współpracować”. Przedstawicielka PARP mówiła również o wspieraniu przedsiębiorczości samorządów (gov_LAB), Akademii Menadżera Innowacji (AMI), programie „Connect & Scale Up”, który poprawia jakość polskich innowacji poprzez łączenie liderów i ekspertów, a także o ściąganiu innowacyjnych firm do Polski (Poland Prize).

Kolejnym prelegentem był dr Piotr Prokopowicz, psycholog i socjolog organizacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Prokopowicz w swojej prezentacji rozwijał myśl zawartą w cytacie „Kultura zjada strategię na śniadanie”. Prelegent udowadniał, że kultura organizacji jest niewidoczna, ale determinuje wszystko co się w nich dzieje i może napędzać innowacje. Dr Prokopowicz opisywał metody zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, przedstawiając wybrane wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) realizowanego przez PARP wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim.  Wynika z nich m.in., że jedynie 60 proc. organizacji posiada plan rozwoju na minimum trzy miesiące. Oznacza to, że pozostałe 40 proc. nie planuje nawet w tak krótkiej perspektywie czasowej. Jak wynika z badania BKL pracownicy chcą mieć też poczucie przynależności i wpływu na organizację. Tymczasem w 43 proc. polskich firm decyzje dotyczące pracowników są podejmowane bez konsultacji z nimi. Jedynie 2 proc. organizacji pozostawia pracownikom podejmowanie ważnych dla nich decyzji.

Ostatnią prezentację wygłosił Tomasz Józefacki, współzałożyciel i członek zarządu Nais, platformy do nagradzania i motywowania pracowników oraz budowania dobrej atmosfery pracy. Tomasz Józefacki zwrócił uwagę na trzy trendy: przechodzenie na model pracy oparty o zwinność (agile); wojna o talenty podsycana zmianami demograficznymi; doświadczenie pracownika coraz silniej wpływające na relację z pracodawcą. Przedstawiciel Nais podkreślał, że w Europie Środkowo-Wschodniej tylko 15 proc. pracowników jest zaangażowanych w wykonywanie swoich obowiązków. Jednak np. w Japonii ten wskaźnik jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 7 proc. Tomasz Józefacki zwracał uwagę, że firmy które odnotowują większe zaangażowanie pracowników, osiągają też lepsze wyniki na giełdzie.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty pt. „Jak zbudować zaangażowany zespół?” prowadzone przez Renatę Hendel, szefową sprzedaży Nais. Uczestnicy spotkania wspólnie pracowali nad pięcioma kluczowymi rekomendacjami dla pracodawców w zakresie zaangażowania pracowników. Po dyskusji, w którą żywo angażowali się uczestnicy warsztatów, ostateczna lista rekomendacji obejmowała następujące zagadnienia: rola menedżera i lidera w zakresie zarządzania kompetencjami przyszłości; dostosowanie narzędzi i rozwiązań w danej organizacji przyczyniających się do motywowania i wynagradzania pracowników; planowanie strategiczne i długoterminowe (rekrutacja odpowiednich menedżerów, ciągła edukacja właścicieli i pracowników); współdecydowanie zespołów w oparciu o wdrożone narzędzia i wyniki badania satysfakcji pracowników; zachowanie odpowiedniej higieny pracy (budowanie relacji w oparciu o kontakt pracodawca-pracownik, a nie tylko poprzez technologie).

Relacja z warsztatów w serwisie informacyjnym Newseria

Zapoznaj się z Podsumowaniem warsztatów Jak zbudować zaangażowany zespół? Nowe trendy w tworzeniu dobrej atmosfery pracy”.

Fotogaleria z warsztatów: