Wyzwania i rekomendacje na kolejne dekady

Wyzwania i rekomendacje na kolejne dekady

Wyzwania i rekomendacje na kolejne dekady

W środę 23 września 2020 r. odbyło się spotkanie Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Dyskusja dotyczyła wydania publikacji „Po 100 latach od odzyskania niepodległości. Wyzwania i rekomendacje” oraz planu działań Komitetu na najbliższe miesiące.  

Spotkanie otworzył przewodniczący KDS KIG Konrad Ciesiołkiewicz. Publikację „Po 100 latach od odzyskania niepodległości” określił jako dokument programowy Komitetu i przypomniał, że jego założeniem jest „zaproszenie do rozmowy” wszystkich, którym leżą na sercu tematy związane z solidarnością społeczną. Komitet, jako zespół ekspertów podejmuje kwestie, których różne aspekty zostały opisane w publikacji. Przewodniczący podziękował wszystkim biorącym udział w przygotowaniu dokumentu programowego KDS KIG, szczególnie autorom: Zbigniewowi Derdziukowi, Tomaszowi Bratkowi oraz Przemkowi Ruchlickiemu.

Następnie głos zabrał Zbigniew Derdziuk, szef programowy Komitetu. W wystąpieniu poświęconym zabezpieczeniom społecznym zwrócił uwagę, że „rzeczy, które dzieją się teraz, będą miały przełożenie na kolejnych 30 lat”, a w kontekście systemu emerytalnego najważniejsze są „solidaryzm i indywidualizm”. Państwami, które mogą służyć za przykład w rozwiązywaniu problemów systemu emerytalnego są Szwecja, Holandia i Dania. Kluczowymi czynnikami, wpływającymi na powodzenie reform w tych krajach były depolityzacja samego procesu reform i dialog społeczny, który dawał gwarancje osiągnięcia konsensusu. W Polsce, znajdującej się w poważnym kryzysie demograficznym i będącej na skraju wydolności systemu emerytalnego, stoimy przed debatą jak wzajemnie motywować się i przygotowywać do reformy oraz jak walczyć z populizmem w tym zakresie. Od jakości dialogu społecznego i podejścia różnych środowisk zaproszonych do debaty o systemie emerytalnym zależeć będzie, czy zbudujemy w społeczeństwie świadomość, że są to „obietnice” podejmowane na dekady.

Tomasz Bratek w swoim przemówieniu o przyszłości edukacji zwrócił szczególną uwagę na fakt, że obecnie system edukacji działa „dla systemu, a nie dla gospodarki”. Pandemia dodatkowo obnażyła bolączki systemu szkolnictwa i pokazała, że edukacja w Polsce nie jest włączająca, ani solidarnościowa. Wciąż brakuje opracowanego systemu do nauki zdalnej czy edukacji domowej lub dystansowej. Ponadto, blisko dwie trzecie nauczycieli nie posiada nawet komputera potrzebnego do pracy zdalnej, nie mówiąc już o dostępie do internetu czy odpowiednich umiejętnościach pracy w środowisku cyfrowym. Wiele do zrobienia pozostaje także jeśli chodzi o model uczenia się przez całe życie. Wśród krajów europejskich Polska ma jeden z najniższych wskaźników osób w wieku 24-64 lata, które uczą się bądź uczestniczą w szkoleniach. Zdaniem eksperta, bez stworzenia przestrzeni do dyskusji o przyszłości szkolnictwa w naszym kraju, gdzie spotkają się przedstawiciele ministerstwa, nauczyciele, rodzice, dostawcy usług, szanse na podjęcie konstruktywnych rozmów w kwestii przebudowania modelu edukacyjnego (odpowiadającego potrzebom rynku i gospodarki wytwarzającej know-how) radykalnie zmaleją.

Spotkanie zespołu KDS KIG symbolicznie zakończyło czwarty rok funkcjonowania Komitetu i przyszedł czas na planowanie aktywności na kolejne miesiące. Sekretarz Komitetu, Anna Tarnawska, przedstawiła zgromadzonym listę realizowanych obecnie projektów. Wśród omawianych  działań znalazły się m.in. będący w przygotowaniu raport o godzeniu pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnym, ekspertyza w zakresie polityki senioralnej, publikacja „Świat po pandemii. Nowe idee na nowe czasy”, czy też inicjatywa we współpracy z MISO na temat instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce. W trakcie spotkania pojawiły się również nowe pomysły na aktywności KDS KIG, promujące idee dialogu i otwartości.

Pełna wersja publikacji KDS KIG: