Petycja w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego

Petycja w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego

Petycja w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego

Komitet Dialogu Społecznego KIG przyłączył się do apelu pacjentów psychiatrycznych w sprawie przedłużenia do końca 2022 pilotażu na rozwijanie leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego (CZP). Strategia wsparcia psychicznej kondycji społeczeństwa oparta na Centrach Zdrowia Psychicznego jest unikatowa w skali międzynarodowej i przede wszystkim skuteczna. Doświadczony i wykwalifikowany personel jest zawsze najbliżej osób potrzebujących i może szybko uruchomić pomoc, często w ciągu 24h lub nawet ad hoc. Dzięki temu leczenie psychiatryczne, wsparcie terapeutyczne może być szybkie, przyjazne, blisko domu i bezpłatni. Może również włączać w terapię bliskich i dostosowywać formę pomocy do dynamiki kryzysu.  

Jak podaje CZP w zaproszeniu do podpisywania petycji, pilotaż Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego został zahamowany w związku z wybuchem pandemii Covid-19 i nie wiadomo, czy program będzie kontynuowany. Od pilnych decyzji Ministerstwa Zdrowia zależy przyszłość transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego w CZP. Przedłużenie pilotażu do 2022 roku będzie stanowiło dobry grunt do tego, aby w wyniku dalszych reform doprowadzić do utworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie (do końca 2027 roku).

Informacje o działalności Centrów Zdrowia Psychicznego oraz o tym, jak można podpisać petycję online, znaleźć można na stronie: www.czp.org.pl. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/702983546968544/?event_time_id=703652026901696

Organizacje, które zaangażowane są w pomoc CZP to m.in.: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Fundacja eF kropka, organizator Kongresu Zdrowia Psychicznego

Petycję od pacjentów do Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, z ramienia Komitetu Dialogu Społecznego KIG podpisali: Konrad Ciesiołkiewicz, Magdalena Bigaj, Anna Tarnawska, Zbigniew Derdziuk, Małgorzata Żochowska, Mateusz Komorowski, Mirosław Marczewski, Bartosz Bartosik, Tomasz Bratek, Łucja Krzyżanowska, Przemysław Ruchlicki, Karol Reczkin.

Pełną treść pisma oraz petycję od pacjentów możesz pobrać tutaj: