Jakie są scenariusze dla świata po pandemii? – przewodnik

Jakie są scenariusze dla świata po pandemii? – przewodnik

Jakie są scenariusze dla świata po pandemii? – przewodnik

Owocem współpracy Państwa Magdaleny i Remigiusza Okrasków, redaktorów „Nowego Obywatela” oraz Komitetu Dialogu Społecznego KIG jest specjalna publikacja pt. „Świat po pandemii. Nowe idee na nowe czasy”. Jest to krótki przewodnik prezentujący najważniejsze współczesne idee reformatorskie.

Jak piszą autorzy: „Niniejsza publikacja omawia najciekawsze naszym zdaniem trendy i kierunki, które pojawiły się lub zyskały popularność w myśli społecznej ostatnich kilkunastu lat, mające wpływ na zmiany narracji dotyczącej tematyki gospodarczej, polityk społecznych, ekonomii, zrównoważonego rozwoju czy praw pracowniczych”

We wstępie do publikacji Magdalena i Remigiusz Okraskowie podkreślają: „Wszystkie zaprezentowane inicjatywy i idee, pomimo czasami różnego wektora politycznego, mają wspólny mianownik. Chodzi im o wzmocnienie roli człowieka w zmieniającej się rzeczywistości, o pozyskanie przez społeczeństwa wpływu na warunki pracy, życia w obliczu nadchodzącej katastrofy klimatycznej, o zmuszenie decydentów politycznych i świata kapitału do podjęcia odpowiedzialności społecznej i ekologicznej”.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Publikacja jest możliwa do pobrania w całości w trzech formatach: