Magdalena Bigaj, ekspertka KDS KIG, jedną z bohaterek artykułu w Forbes Women Polska o różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn

Magdalena Bigaj, ekspertka KDS KIG, jedną z bohaterek artykułu w Forbes Women Polska o różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn

Magdalena Bigaj, ekspertka KDS KIG, jedną z bohaterek artykułu w Forbes Women Polska o różnicy w zarobkach kobiet i mężczyzn

Tematem ostatniego numeru Forbes Women Polska (15.10.2020) jest tzw. luka płacowa (ang. pay gap, gender pay gap) czyli różnica między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn, wynikająca nie ze względów merytorycznych, ale wyłącznie z różnicy płci. Według badań CBOS blisko 70 proc. kobiet w Polsce dostrzega problem luki płacowej. Piotr Zieliński, autor raportu Minus 20% opisał historie kobiet, które doświadczyły w swojej pracy pay gap i zgodziły się o tym opowiedzieć. Jedną z bohaterek artykułu jest Magdalena Bigaj, wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Zasięg i ekspertka Komitetu Dialogu Społecznego KIG. 

Znam sporo kobiet, które doświadczenie luki płacowej zmotywowało do zmian. Większość o tym nie mówi, bo czujemy się zażenowane, odbieramy jako coś, co źle świadczy o naszych kompetencjach. Sama opowiadam to dopiero po latach, gdy jest to już bardziej pouczającą anegdotą, a nie czymś, co budzi emocje – komentuje Magdalena Bigaj. W Polsce brak jawności płac w formie widełek płacowych tylko pogłębia nierówność wynagrodzeń, bo pracownicy zdani są na uczciwość pracodawcy. A tej najzwyczajniej brakuje. – dodaje Bigaj.

Jak dowiadujemy się z opracowania PARP Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (2020): „Z uwagi na różne podejścia w metodyce badań nad nierównościami płac kobiet i mężczyzn jednoznaczne określenie ich skali jest dużym wyzwaniem. W literaturze przedmiotu często spotykany jest pogląd, że luka płacowa wynosi średnio około 15-20%.” Ponadto „Wielkość luki płacowej w Polsce bywa różna w zależności od zawodu wykonywanego przez kobiety i mężczyzn. Największe rozmiary przybiera na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Pracownice zatrudnione na najwyższych szczeblach zarządzania (jako przedstawicielki władz publicznych, wyższe urzędniczki i kierowniczki) otrzymywały wynagrodzenie o 26% niższe niż mężczyźni wykonujący podobny zawód. Najmniejsze różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn odnotowano w grupie pracowników biurowych oraz rolników i zawodów pokrewnych”.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku temat równych płac był szeroko komentowany przez ekspertów i opinię publiczną za sprawą projektu ustawy dot. mobbingu ekonomicznego. Choć określenie pay gap nie jest powszechnie znane, to sama świadomość problemu coraz częściej pojawia się w mediach i nie powinna być dyskutowana tylko na użytek kolejnych kampanii wyborczych.