Jak połączyć pracę zawodową z opieką długoterminową?

Jak połączyć pracę zawodową z opieką długoterminową?

Jak połączyć pracę zawodową z opieką długoterminową?

Godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami zależnymi wyzwaniem dla dialogu społecznego i polityki publicznej różnych szczebli” to tytuł raportu przygotowanego przez dr Rafała Bakalarczyka. Autor jest ekspertem polityki społecznej, głównie w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opieką długoterminową, problemami osób starszych oraz wykluczeniem społecznym. Publikacja powstała na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG we współpracy z Laboratorium WIĘZI oraz Fundacją ZACZYN.

We wstępie do raportu dr Bakalarczyk opisuje problematykę godzenie życia zawodowego z długoterminowymi obowiązkami opiekuńczymi wobec osób zależnych: „Bliscy mogą wymagać opieki długoterminowej i regular­nego wsparcia w związku ze znaczną niepełnosprawno­ścią, ciężką lub przewlekłą chorobą, kryzysem zdrowia psychicznego czy podeszłym wiekiem. Często osoby udzielające opieki czują się osamotnione, a zobowiązania opiekuńcze mogą albo wyłączać je z aktywności zawodo­wej albo sprawiać, że jest ona jeszcze bardziej obciążająca i trudniejsza do udźwignięcia. Dlatego też należy myśleć o wypracowywaniu i popularyzowaniu rozwiązań i prak­tyk, które pomagałyby godzić pracę zarobkową z opieką długoterminową. Tym bardziej że wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa potrzeby opiekuńcze będą coraz większe, a wraz z nimi wzrośnie potencjalne „obcią­żenie” ich zaspokajaniem pokoleń w wieku produkcyjnym. To zatem także wyzwanie dla rynku pracy i gospodarki, z perspektywy których ważne jest, by nie tracić potencjału osób zdolnych i skłonnych do pracy. Niemożność pogodze­nia aspiracji zawodowych z koniecznością długotrwałej opieki nad bliskimi może być źródłem wypychania tych ludzi poza sferę zatrudnienia i ogromnym marnotraw­stwem ich możliwości i doświadczenia zawodowego”.

Celem raportu było zdiagnozowanie i opisanie powyższych problemów oraz wypracowanie wstępnych rekomendacji dla podmiotów polityki publicznej oraz dialogu społecznego różnych szczebli.

Problem opieki długoterminowej w Polsce jak w soczewce skupia kwestie kluczowe dla funkcjonowania państwa, które jednocześnie od lat stanowią przedmiot zaintereso­wań Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Są to niedomaga­nia rynku pracy, braki w politykach publicznych, a także kwestia poczucia godności zarówno u osób, które świad­czą opiekę długoterminową, jak i tych, które jej potrzebują. Jedną z licznych zalet raportu dr. Rafała Bakalarczyka jest połączenie tych trzech kontekstów, z których zwłaszcza ostatni nie powinien być bagatelizowany – komentuje Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący KDS KIG.

Składamy wyrazy podziękowania naszym partnerom i współpracownikom, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami bądź osobistymi doświadczeniami w kontekście godzenia pracy zawodowej i opieki długoterminowej, udzielając komentarzy na łamach raportu: Magdalenie Bigaj (KDS KIG), Krzysztofowi Kuboniowi (magazyn europejskich chrześcijańskich demokratów) Zbigniewowi Nosowskiemu (Towarzystwo WIĘŹ) oraz Przemysławowi Wiśniewskiemu (Fundacja ZACZYN).

Zachęcamy do lektury!

Konrad Ciesiołkiewicz i Anna Tarnawska

Koordynatorzy publikacji

Pełna treść raportu do pobrania tutaj