Zapraszamy na konferencję z cyklu „RODO w zakładzie pracy”

Zapraszamy na konferencję z cyklu „RODO w zakładzie pracy”

Zapraszamy na konferencję z cyklu „RODO w zakładzie pracy”

10 grudnia 2021 odbędzie się III konferencja naukowa pt. „RODO w zakładzie pracy –  przetwarzanie danych osobowych pracowników dotyczących zdrowia a BHP” organizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem sprawuje prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk. Konferencja odbywa się w formie hybrydowej: w Krakowie w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 oraz online.

PROGRAM:

Część I. RODO a prawo wewnętrzne – zagadnienia ogólne

Cześć II. Problem dopuszczalności wymagania od pracowników szczepień oraz innych czynności mających na celu ograniczenie zakażeń oraz przetwarzania związanych z tym danych osobowych

Część III. Kontrola stanu trzeźwości pracowników lub na obecność „środków działających podobnie do alkoholu” – stan i praktyka dzisiejsza oraz projektowane zmiany

Profesor Arkadiusz Sobczyk jest jednym z najbardziej aktywnych prawników w zakresie wykładni prawa pracy w Polsce, a także przepisów RODO. Radca prawny o rozległym doświadczeniu, wielokrotnie uznawany w renomowanym rankingu Chambers and Partners jako Eminent Lawyer. Profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był ekspertem Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Szczegóły dotyczące programu i rejestracji dostępne są na stronie konferencji:

https://wpia.uj.edu.pl/konferencja-rodo-w-zakladzie-pracy

Zapraszamy!