Projekt PRECOBIAS, czyli jak zatrzymać radykalizację wśród młodzieży?

Projekt PRECOBIAS, czyli jak zatrzymać radykalizację wśród młodzieży?

Projekt PRECOBIAS, czyli jak zatrzymać radykalizację wśród młodzieży?

Radykalizacja postaw społecznych wśród młodzieży jest dziś problemem niezwykle niebezpiecznym. W obliczu jej bezprecedensowych postępów, konieczne jest zrozumienie jak skomplikowanym procesem jest radykalizacja i na czym powinno polegać jej przeciwdziałanie. Szczególną rolę odgrywają tu pracownicy systemu oświaty, którym należy się odpowiednie wsparcie.

2 listopada br. w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) w Warszawie odbyła się prezentacja projektu PRECOBIAS, którego polskim partnerem jest Instytut Bezpieczeństwa Społecznego (IBS). Spotkanie rozpoczął prezes IBS i jednocześnie ekspert Radicalisation Awarness Network Jacek Purski, który opowiedział o działaniach prowadzonych przez Instytut: „Łączymy kompetencje dwóch pozornie odległych światów. Z jednej strony pracują u nas ludzie zajmujący się tematem radykalizacji, mowy nienawiści i ekstremizmu, a z drugiej edukacją antyterrorystyczną i zarządzaniem sytuacją kryzysową”. Ekspert podkreślił niezwykłą wielowątkowość procesu radykalizacji, która utrudnia jego powstrzymywanie. Dodał także, że jest to proces, który wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich. W efekcie radykalizacji ludzie przyjmują skrajne, oparte na różnych formach przemocy, ideologie lub przekonania, które mogą prowadzić do fundamentalizmu i aktów terroru. Jacek Purski podkreślał także, że pierwsze symptomy radykalizacji widoczne są już wśród młodzieży. Istotną rolę, na tym etapie, w jej powstrzymywaniu pełni szkoła, która powinna gwarantować uczniom właściwy poziom wsparcia, gdy nie jest jeszcze za późno i nie ma konieczności angażowania służb bezpieczeństwa. „Nauczycielom brak jednak często właściwej wiedzy i odpowiednich narzędzi, by tego dokonać a sama radykalizacja ciągle pozostaje w Polsce zjawiskiem nienależycie rozpoznanym” – dodał ekspert.

W odpowiedzi na te braki Jacek Purski przedstawił współfinansowany przez Komisję Europejską projekt PRECOBIAS – Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases, który jest realizowany przez konsorcjum europejskich uczelni i organizacji pozarządowych. Celem PRECOBIAS jest zapobieganie radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich osób pracujących z młodzieżą, które chcą zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji i jak mu przeciwdziałać. W ramach projektu przeprowadzono badania, których efektem było opracowanie, pod kierownictwem Uniwersytetu w Gandawie oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, 12-godzinnego szkolenia online na platformie MOOC. Kurs jest obudowany studiami przypadku i współczesnymi przykładami, także tymi dotyczącymi Polski. Kończy się wydaniem certyfikatu sygnowanego przez obie uczelnie. Oprócz tego, w ramach projektu dla nauczycielek, nauczycieli i edukatorów przygotowane zostały przewodniki umożliwiające prowadzenie zajęć z młodzieżą wraz z ćwiczeniami. Szkolenie oraz materiały są bezpłatne.

Z kolei przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG (KDS KIG) dr Konrad Ciesiołkiewicz opowiedział o swoich doświadczeniach z udziału w kursie. Podkreślił, że: „program jest unikalnym połączeniem kluczowej dzisiaj nauki krytycznego myślenia, psychoedukacji w zakresie zniekształceń poznawczych, edukacji obywatelskiej oraz umiejętności odnajdywania się w świecie nacechowanym mediami cyfrowymi”. Przewodniczący zaprezentował 10 najczęściej doświadczanych zniekształceń poznawczych, w tym, między innymi: efekt grupy wewnętrznej i zewnętrznej, efekt autorytetu, pozytywnej retrospekcji, grupowego oportunizmu, zjawiska wrogich mediów. Wszystkie zniekształcenia, omawiane podczas kursu, poparte są przykładami oraz wskazówkami jak tę zdobytą wiedzę stosować w życiu. Dla nauczycielek, nauczycieli i edukatorów przygotowane zostały dodatkowo przewodniki umożliwiające prowadzenie zajęć z młodzieżą wraz z ćwiczeniami.

By zachęcać do udziału w projekcie powstała koalicja partnerów, w skład której oprócz KDS KIG i CA MISO wszedł także Związek Nauczycielstwa Polskiego, Tygodnik „Głos Nauczycielski”, Laboratorium „Więzi”, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Szkoła z Klasą.

Więcej o projekcie PRECOBIAS na stronie: https://www.precobias.eu/pl/

Rejestracja na bezpłatne szkolenie: https://mooc.precobias.eu/ 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami i do wzięcia udziału w szkoleniu!