Podsumowanie aktywności KDS KIG w 2022 roku

Podsumowanie aktywności KDS KIG w 2022 roku

Podsumowanie aktywności KDS KIG w 2022 roku

Mijający rok był pełen wyzwań. Postpandemiczna rzeczywistość, wojna za wschodnią granicą, szalejąca inflacja, oznaki kryzysu ekonomicznego i społecznego, z jakimi się borykamy. Pomimo tego, w ramach prac Komitetu udało nam się zrealizować szereg znaczących przedsięwzięć, które zaowocowały nie tylko współpracą z wybitnymi ekspertkami i ekspertami, ale również pracą i wymianą poglądów w ramach naszego zespołu. W tym roku zajmowaliśmy się m.in. takimi problemami jak: edukacja dla bezpieczeństwa i pokoju, szkoła w kryzysie humanitarnym, resocjalizacja i zapobieganie przemocy, polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne kraju, stan radykalizacji w Polsce.

Poniżej więcej szczegółów na temat konkretnych wydarzeń, stanowisk i materiałów, które opublikowaliśmy w ciągu ostatniego roku:

W obszarze edukacji

 • Stanowisko Grupy roboczej ds. dialogu w edukacji w sprawie projektu rozporządzenia MEiN wprowadzającego przedmiot Historia i Teraźniejszość
 • Opracowanie publikacji pt. Dyskusja nad szansami realizacji celów edukacyjnych ONZ – kierunkowe scenariusze przyszłości, poświęconą dwóm kluczowym czynnikom  (społecznemu oraz ideologicznemu), mającym wpływ na realizację Agendy 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju – „dobrej edukacji”
 • Spotkanie ekspertek i ekspertów KDS poświęcone edukacji dla pokoju i bezpieczeństwa; opracowanie publikacji Proponowany model edukacji dla bezpieczeństwa i pokoju
 • Stanowisko Grupy roboczej ds. dialogu w edukacji w sprawie Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (stanowczy sprzeciw wobec przyjętej przez Sejm RP ustawy)
 • Debata okrągłego stołu pt. Przemoc – społeczeństwo – władza podczas Igrzysk Wolności w Łodzi oraz opracowanie publikacji inspirowanej dyskusją ekspertek i ekspertów: prof. Marek Konopczyński (moderator), prof. Małgorzata Michel, prof. Renata Szczepanik, dr Monika Sajkowska, Marta Szymczyk, dr Marek Michalak i dr Konrad Ciesiołkiewicz

W zakresie pomocy humanitarnej

 • Seminarium on-line pt. Szkoła w kryzysie humanitarnym. Uchodźcy, wojna, dezinformacja
 • Seminarium on-line pt. Kryzys humanitarny – trauma wojenna, zbrodnie, strach

W kwestii polityki klimatycznej

 • Spotkanie zespołu KDS dot. polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego
 • Materiał roboczy Konrada Ciesiołkiewicza pt. Jak rozwijać i utrzymywać proekologiczną postawę wobec świata i nie zwariować? (szkice psychologiczno-pedagogiczne)

Inne

 • Patron debaty Wolność gospodarcza w Polsce – diagnoza, we współpracy z Uniwersytetem SWPS
 • Partner Programu Przywództwa Społecznego, inicjatywy realizowanej przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza (z udziałem dr Anny Materskiej-Sosnowskiej i prof. Pawła Kowala) oraz Akademię Psychologii Przywództwa (kierowaną przez Jacka Santorskiego)
 • Warsztat Język wolny od wojny zrealizowany we współpracy z dr Agatą Jastrzębowską (inicjatywa Mów do mnie grzecznie), Tomaszem Majewskim (NVC Solutions) i dr Konradem Ciesiołkiewiczem (KDS)
 • Analiza Łukasza Komudy o źródłach i mechanizmach inflacji pt. Dlaczego ceny rosną i trudno je zatrzymać?

Dziękujemy wszystkim ekspertkom i ekspertom, przyjaciołom i partnerom KDS KIG za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne naszych aktywności w 2022 r.

Pozdrawiamy!

Zespół Komitetu