Poradnik Język wolny od wojny

Poradnik Język wolny od wojny

Poradnik Język wolny od wojny

Mamy przyjemność oddać w Wasze ręce poradnik pt. Język wolny od wojny, będący owocem warsztatów prowadzonych przez dr Agatę Jastrzębowską, dr Konrada Ciesiołkiewicza i Tomasza Majewskiego, w trakcie Campus Polska Przyszłości w sierpniu 2022 roku w Olsztynie.

We Wstępie do poradnika czytamy:

(…) Wskutek inwazji rosyjskiej w Ukrainie doświadczenie wojny i związanych z nią konsekwencji pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej stało się dla współczesnych pokoleń niemalże namacalne. Mając świadomość, że dziejące się właśnie tuż za naszą granicą działania zbrojne niosą ze sobą takie potworności, jak śmierć, kalectwo, akty ludobójstwa, gwałty, wywożenie dzieci w głąb terytorium Rosji, utratę dobytku i masowe uchodźctwo, chcieliśmy zwrócić uwagę na nieco inne oblicze wojny – takie, które oglądać możemy również w Polsce, w naszych rodzinach, szkołach, na podwórkach, ulicach, w życiu publicznym. Z tego rodzaju konfliktem mamy do czynienia w różnej skali i w różnych miejscach, gdzie przekraczane są granice godności i praw drugiego człowieka. Ta wojna ma na imię PRZEMOC i ma wiele twarzy: przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbania osób wymagających wsparcia i opieki. Jej skala wciąż porusza.

Bulwersuje nas także fakt jej powszechnego lekceważenia oraz istnienia tak silnych mechanizmów obronnych, że oczywiste cierpienie ludzi znika pod mnogością argumentów mających odwrócić od niego uwagę, wypieraniem i zaprzeczaniem.

Zatem to, co nas połączyło, to przede wszystkim SPRZECIW WOBEC PRZEMOCY ORAZ CHĘĆ BUDOWANIA KULTURY POKOJU NA CO DZIEŃ. Wierzymy, że budowanie pokoju wymaga koncentracji na „ładzie w człowieku, dążeniu do integralności moralnej, wzmacnianiu poczucia więzi ze światem i innymi ludźmi, umiejętności dokonywania wyborów i urzeczywistniania najbardziej humanistycznych wartości w naszym życiu. Pokój nie jest jedynie efektem działań polityczno-ekonomicznych, ważnych decyzji podejmowanych na najwyższych szczeblach władzy czy długo przygotowywanych negocjacji. Także życie codzienne, kiedy to każdy człowiek wyraża swój stosunek do przemocy, do zła, jakie dzieje się wokół niego, do innych ludzi i w ogóle do wszystkich istot żywych, decyduje o wzrastaniu lub zmniejszaniu się obszarów pokoju” (Piejka 2017: 43). Naszym podstawowym

i fundamentalnie ważnym narzędziem niezbędnym do życia w świecie jest język, a precyzyjniej – nasz sposób komunikowania się z innymi. Pisząc o komunikowaniu się, mamy na myśli coś znacznie więcej niż tylko literalnie rozumiane mówienie. Na ten proces składają się także nasze postawy, gesty, decyzje mające wpływ na innych i współgrające z wypowiadanymi ustnie lub pisemnie słowami. WIERZYMY, ŻE JĘZYK NIE TYLKO OPISUJE ŚWIAT SPOŁECZNY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM GO TWORZY I KREUJE.

Nasz poradnik oraz prowadzone przez nas warsztaty czerpią inspirację z nurtu tak zwanego Porozumienia Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication). Nie jest to jednak żaden zestaw technik, których przyswojenie zagwarantuje sukces. Twórca tego inspirującego podejścia, Marshall Rosenberg, nazywał go językiem serca. Naszą intencją nie jest przekazanie Wam instrukcji obsługi komunikowania się ze światem ludzkim, ale naszkicowanie kierunków i zaproszenie do wspólnej drogi, by tam, gdzie możemy, czynić go bardziej ludzkim.

dr Agata Jastrzębowska, psycholog społeczna, Akademia Leona Koźmińskiego, pomysłodawczyni kampanii „Mów do mnie grzecznie”

dr Konrad Ciesiołkiewicz, ekspert ds. społecznych, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

Tomasz Majewski, trener i psycholog w Integri TSR oraz NVC Solutions

Serdecznie zachęcamy do lektury poradnika!

Publikacja do pobrania tutaj: