Jaki będzie świat po pandemii?

Jaki będzie świat po pandemii?

Jaki będzie świat po pandemii?

Zielona transformacja, dochód podstawowy czy zarządzanie skoncentrowane na osobie to niektóre z nowych idei, wyznaczające trendy w najbliższych latach. KDS KIG jest partnerem publikacji, która zbiera i omawia najważniejsze inspiracje w myśleniu o post-pandemicznym świecie.

Spotkanie online zorganizowane 15 grudnia 2020 r. promowało przewodnik „Świat po pandemii. Nowe idee na nowe czasy” autorstwa Magdaleny i Remigiusza Okrasków, redaktorów magazynu Nowy Obywatel. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej opisano kluczowe idee najbliższej przyszłości, do których należą: krytyka PBK jako wskaźnika ekonomicznego, zielona i sprawiedliwa transformacja energetyczna, praca domowa i reprodukcyjna kobiet, bezwarunkowy dochód podstawowy, skrócenie czasu pracy, dobra wspólne, nowy lokalizm, zarządzanie humanistyczne i prospołeczne. Na część drugą składają się charakterystyki instytucji, promujących nowe idee.

Otwierając dyskusję przewodniczący KDS KIG Konrad Ciesiołkiewicz zapowiedział, że może i powinna ona wyprowadzić słuchaczy ze strefy komfortu. „Dialog polega na słuchaniu i wczuwaniu się we wrażliwości inne niż własna. Publikacja Świat po pandemii daje możliwość poznania nowych punktów widzenia, które nie są reprezentowane w mediach mainstreamowych”.

W podobnym tonie wypowiadał się Remigiusz Okraska, redaktor naczelny Nowego Obywatela. Podkreślił, że celem publikacji było zaprezentowanie w zwięzłej formie nowych idei dla środowisk, w tym również biznesowych, które nie stykają się z nimi na co dzień. „Pierwsze przymiarki do publikacji rozpoczęliśmy w styczniu a niebawem pandemia wywróciła wszystkie dotychczasowe pewniki i potwierdziła to, o czym pisaliśmy w Nowym Obywatelu od dawna” – mówił Remigiusz Okraska.

O założeniach publikacji opowiadała również Magdalena Okraska, działaczka społeczna, etnografka, nauczycielka, publicystka. Zwróciła uwagę, że omawiane idee, takie jak ekologia, prawa pracownicze czy praca reprodukcyjna kobiet dziś nie należą do jednej opcji światopoglądowej. Jej spostrzeżenie potwierdzili uczestnicy spotkania. Bartłomiej Kozek, korespondent magazynu Green European Journal, przypomniał, że tematy ekologiczne podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce znalazły się w programach wszystkich partii. „Kwestia ekologiczna na całym świecie przestała być elementem przynależnym wyłącznie do jednej orientacji światopoglądowej” – mówił Bartłomiej Kozek. Bartosz Bartosik, moderator debaty, członek redakcji Więzi oraz KDS KIG, zauważył, że Papież Franciszek w swojej książce również odnosi się do tematu reprodukcyjnej pracy kobiet i krytycznie komentuje formy współczesnego kapitalizmu.

Tematem przewodnim dyskusji stała się analiza, a czasem krytyka światowego systemu ekonomicznego. Prof. Monika Kostera, odwołując się myśli Antonio Gramsciego i Zygmunta Baumana, przypomniała pojęcie interregnum. „Dziś znajdujemy się w takim momencie, gdy stary system już nie działa, ale jeszcze nie ukształtował się nowy – mówiła. – Warto przyglądać się marginesom systemu, bo to stamtąd, a nie z centrum, przyjdzie zmiana i alternatywa”. Na temat społecznego poczucia konieczności zmiany mówił Remigiusz Okraska: „System staje się dysfunkcjonalny i coraz trudniej jest mu za pomocą różnych gadżetów ukryć swoją słabość. Ludzie czują, że coś jest nie tak, gdy coraz więcej pracują i konsumują, ale nie stać ich na mieszkanie, a zmiany klimatyczne postępują”. Magdalena Okraska podkreślała, że zmiana systemu może nastąpić tylko w wyniku zdecydowanych działań: „Żeby wywieranie presji było skuteczne, musi być masowe. W kwestiach związanych z pracą kluczowa jest liczba ludzi, którzy mogą protestować na ulicach, ale jednocześnie ważne jest, by umieć negocjować a nawet lobbować”.

Skuteczność dialogu i negocjacji w zmienianiu systemu potwierdza przykład regionalny, ale obejmujący fundamentalny dla przyszłości Ziemi obszar ekologii. Bartłomiej Kozek dodając nutę optymizmu na koniec spotkania zwrócił uwagę, że strategia sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski południowo-wschodniej powstawała z udziałem różnych interesariuszy – urzędów, firm państwowych i prywatnych, NGO – a efektem jest pierwszy w Polsce plan odejścia regionu górniczego od „brudnej” energii.