Jak wykorzystać potencjał zawodowy seniorów?

Jak wykorzystać potencjał zawodowy seniorów?

Jak wykorzystać potencjał zawodowy seniorów?

Wykorzystanie zawodowego potencjału starszych pokoleń jako wyzwanie dla polityki publicznej na najbliższe lata” to tytuł kolejnego raportu przygotowanego przez dr Rafała Bakalarczyka w ramach współpracy z Komitetem Dialogu Społecznego KIG, w partnerstwie z Fundacją ZACZYN i Instytutem Polityki Senioralnej. Dr Bakalarczyk jest ekspertem polityki społecznej, głównie w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opieką długoterminową, problemami osób starszych oraz wykluczeniem społecznym. 

„Jednym z obszarów, które są i będą silnie dotknięte skutkami postępującego starzenia się społeczeństwa, jest rynek pracy. Często o osobach starszych czy na przedpolu starości myśli się w kategoriach wsparcia i zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych, społecznych etc. Tymczasem równocześnie powinniśmy myśleć o tych osobach w kontekście ich potencjału – społecznego, zawodowego, konsumenckiego, rodzinnego, kulturowego etc. Wiele osób zbliżających się do jesieni życia, a także tych, które przekroczyły próg metrykalnej lub ekonomicznej starości, nadal ma zdolność i wolę podjęcia pracy zawodowej. Nie zawsze jednak ten potencjał jest wykorzystany. Bywa on też nieuświadomiony zarówno przez osoby z tych grup wiekowych, jak i przez ludzi z ich otoczenia. Niekiedy też potencjał ten trzeba wydobyć – z korzyścią dla starzejących się pracowników, ale także dla ich społecznego i zawodowego otoczenia. To wymaga działania na bardzo wielu poziomach – nie tylko poszczególnych miejsc pracy, ale także wielosektorowej polityki publicznej.” – zaznacza we wstępie do publikacji dr Bakalarczyk.

Celem opracowania było zwrócenie uwagi na skalę wyzwania, a zarazem konieczność wniesienia problematyki „pracowników dojrzałych” i starzenia się społeczeństwa do głównego nurtu zainteresowań największych sił politycznych oraz instytucji państwa. „Praca seniorów jest istotna nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, jest równie ważna dla samych zainteresowanych. Przyczynia się do poprawy kondycji finansowej, społecznej i zdrowotnej osób starszych, a także pozwala budować solidarność międzypokoleniową w społeczeństwie. Seniorzy, którzy chcą kontynuować pracę zawodową spotykają się jednak z licznymi problemami i strukturalnymi barierami. Żywe są stereotypy dotyczące ich złego stanu zdrowia i niskich kompetencji, w tym także cyfrowych. Przezwyciężenie tych trudności stanowi olbrzymie wyzwanie dla polityki publicznej i senioralnej.” – komentuje Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący KDS KIG.

Pełna treść raportu do pobrania TUTAJ