Empatyczne instytucje – nowa publikacja o prawach dziecka jako prawach człowieka w praktyce organizacji

Empatyczne instytucje – nowa publikacja o prawach dziecka jako prawach człowieka w praktyce organizacji

Empatyczne instytucje – nowa publikacja o prawach dziecka jako prawach człowieka w praktyce organizacji

Prawa dziecka i prawa człowieka oraz zarządzanie różnorodnością w organizacjach, to niektóre z dróg prowadzących do budowania bardziej empatycznych, wrażliwych na potrzeby społeczne instytucji i organizacji.

„Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji” to publikacja, która przekonuje, że nie tylko instytucje oświatowe i wychowawcze, ale także przedsiębiorstwa, urzędy i inne organizacje mają przemożny wpływ na życie oraz zdrowie dzieci i młodzieży.

W publikacji pod redakcją dr. Konrada Ciesiołkiewicza znajdziemy propozycję modelu empatycznej organizacji, a także kwestionariusz pomagający ocenić, na ile moja organizacja spełnia kryteria instytucji empatycznej. W książce znalazły się wywiady z ekspertami i ekspertkami: prof. Adamem Bodnarem, Antoniną Bojanowską, Katarzyną Bucholską, Sławomirem Chmielewskim, Katarzyną Kataną, prof. Markiem Konopczyńskim, Moniką Kulik, dr. Robertem Sroką, Marzeną Strzelczak, a także tekst dr. Marka Michalaka i sędzi Agnieszki Rękas. 

Pełna treść publikacji do pobrania tutaj.