Prawa pracownicze rodziców prawami dziecka

Prawa pracownicze rodziców prawami dziecka

Prawa pracownicze rodziców prawami dziecka

Debata o prawach dziecka zbyt często sprowadzana jest wyłącznie do wąsko pojętej problematyki wychowania i nauki. Choć są to kwestie fundamentalnie ważne, to katalog powinności, które spoczywają na instytucjach
i społeczeństwie jest znacznie szerszy. W debacie publicznej od lat funkcjonuje wyraźny podział na świat dzieci i dorosłych. Takie zróżnicowanie jest jednak nieprawdziwe, a przede wszystkim bardzo szkodliwe. Prawie 20 proc. z nas to osoby niepełnoletnie. Tworzymy jedno społeczeństwo i wspólnie ponosimy odpowiedzialność za to, jakie warunki życia, przeżycia i rozwoju tworzymy. Odpowiadamy jednak szczególnie za tych, którzy najbardziej potrzebują zrozumienia i wsparcia, czyli właśnie dzieci i młodzież. Troska o nich leży w naszym wspólnym interesie. Nasze powinności względem tej grupy wynikają też z elementarnego poczucia ludzkiej solidarności. Praca i panujące w niej warunki oraz podzielane przez instytucje publiczne i gospodarcze wartości, są kluczowe dla kształtowania środowiska życia i rozwoju młodych ludzi.

Obserwując niewystarczający poziom zaawansowania dyskusji na powyższe tematy, a w kwesti praw dziecka,
w ostatnich latach nawet poważny regres, widzimy potrzebę podjęcia zdecydowanych działań z zakresu nowej, zintegrowanej polityki społecznej, która przełamie tunelowe myślenie i pozwoli przeprowadzić szeroko zakrojone działania.

By temu sprostać, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) we współpracy z Komitetem Dialogu Społecznego KIG, 18 października 2023 organizuje konferencję, w trakcie której wypracowana zostanie lista priorytetów i rekomendacji dla rządu, samorządu, partnerów społecznych i przedsiębiorców. Obejmą one tematykę tworzenia przyjaznych miejsc pracy, wspierania rodziców, promowania odpowiedzialnych postaw, praw dziecka i praw człowieka, łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi i bliskimi, przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy oraz wiele innych zagadnień przekładających się w sposób bezpośredni na jakość życia najmłodszych i całego społeczeństwa.

Temat podejmiemy wraz z gronem ekspertek, ekspertów, parlamentarzystek, aktywistek oraz przewodniczących w organizacjach społecznych:

 • dr Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ
 • Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ
 • Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ
 • Katarzyna Duda, publicystka, autorka książek, aktywistka i specjalistka ds. polityki społecznej
  w OPZZ
 • Magdalena Biejat, posłanka Lewicy, zasiada w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Dorota Olko, rzeczniczka prasowa i członkini zarządu krajowego partii Razem, socjolożka
 • Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej, członkini Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka
 • dr Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG