Bolączki rynku pracy – „Nowy Obywatel” i KDS KIG w Big Book Cafe

Bolączki rynku pracy – „Nowy Obywatel” i KDS KIG w Big Book Cafe

Bolączki rynku pracy – „Nowy Obywatel” i KDS KIG w Big Book Cafe

Jakie są główne problemy rynku pracy, w jaki sposób zmiany na rynku pracy będą przekształcać polskie społeczeństwo, czy w Polsce potrzebne jest większe uzwiązkowienie – między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty „Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP”, która się odbyła 5 czerwca 2019 w Big Book Cafe.

Inspiracją dla spotkania był najnowszy numer kwartalnika „Nowy Obywatel” poświęcony kondycji pracowników w III RP. Dyskusje poprowadzili Magdalena Bigaj, ekspertka Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz Remigiusz Okraska, redaktor naczelny „Nowego Obywatela”.

Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, stwierdziła, że do głównych problemów rynku pracy należą niedostosowanie kompetencji pracowników do wyzwań współczesnego rynku, a także dychotomia, polegająca na współwystępowaniu osób skrajnie przepracowanych oraz bezrobotnych.

Zbigniew Derdziuk, szef programowy Komitetu Dialogu Społecznego KIG, zwrócił uwagę na różnice pokoleniowe na rynku pracy, który nie nadąża za zmieniającymi się postawami najmłodszych pracowników, z drugiej strony zaś wyklucza cyfrowo starszych pracowników.

Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju Forum Związków Zawodowych, skonstatował, że brakuje woli politycznej, aby wypracować konsensus wokół zagadnień kluczowych dla funkcjonowania rynku pracy, takich jak płaca minimalna. Wskazał również na to, że decyzje polityczne mieszkańców Polski powiatowej są nieraz dyktowane lękiem przed utratą pracy.

Małgorzata Aulejtner, pielęgniarka, działaczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zauważyła, że jednym z głównych i coraz poważniejszych problemów rynku pracy w Polsce jest luka demograficzna, bardzo dobrze widoczna z perspektywy branży pielęgniarskiej.

Marek Szymaniak, dziennikarz i reporter, autor książki Urobieni. Reportaże o pracy, stwierdził, że głównymi problemami rynku pracy są niskie płace i poczucie braku bezpieczeństwa, będące konsekwencją rozpowszechnionych w Polsce tzw. śmieciowych form zatrudnienia.

Rafał Woś, dziennikarz ekonomiczny, autor książki To nie jest kraj dla pracowników, przekonywał, że związki zawodowe, wbrew ich obecnemu wizerunkowi, odgrywają kluczową rolę dla prawidłowego funkcjonowania demokracji. Zachęcał również do większej solidarności pomiędzy pracownikami.

Uczestnicy dyskusji wskazywali również na narastające od wielu lat rozwarstwienie płacowe w Polsce,  anachroniczność prawa pracy i konieczność jego dostosowania do obecnej sytuacji rynku pracy. Podkreślali również, że praca jest fundamentem ludzkiej godności, a redaktor Rafał Woś stwierdził, że jest ona kluczem do wszelkiej emancypacji.

Relacja z debaty w serwisie informacyjnym Newseria

Konkluzje z debaty „Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP”

Fotogaleria z wydarzenia: