„Społeczne wyzwania pracodawców” – spotkanie z Maciejem Wituckim, nowym Prezydentem Konfederacji Lewiatan

„Społeczne wyzwania pracodawców” – spotkanie z Maciejem Wituckim, nowym Prezydentem Konfederacji Lewiatan

„Społeczne wyzwania pracodawców” – spotkanie z Maciejem Wituckim, nowym Prezydentem Konfederacji Lewiatan

W środę 10 lipca 2019 r. członkowie i przyjaciele Komitetu Dialogu Społecznego KIG spotkali się z okazji wyboru Macieja Wituckiego, honorowego przewodniczącego KDS KIG, na prezydenta Konfederacji Lewiatan. Gość wieczoru wystąpił z przemówieniem na temat społecznych wyzwań, stojących przed pracodawcami w Polsce.

Spotkanie otworzył Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Docenił działanie Komitetu Dialogu Społecznego, który zajmuje się, czasem niedocenianym, społecznym otoczeniem biznesu. Prezes zapowiedział także uroczystości z okazji 30-lecia KIG, przypadające na rok 2020. Andrzej Arendarski przedstawił również Macieja Wituckiego jako człowieka odważnego, utalentowanego managera, a także pomysłodawcę i przewodniczącego KDS KIG w latach 2016-2018.

Następnie głos zabrał przewodniczący KDS KIG Konrad Ciesiołkiewicz. Zwrócił uwagę, że osoby publiczne powinny być odpowiedzialne nie tylko za zarządzanie instytucjami państwa czy biznesu, lecz także za kształtowanie debaty publicznej w duchu społecznego pokoju. Od jakości dialogu społecznego zależą bowiem standardy prawne, a nawet rozwój innowacyjności kraju.

Konrad Ciesiołkiewicz wręczył statuetki w kształcie żyrafy Andrzejowi Arendarskiemu oraz Maciejowi Wituckiemu. Wcześniej zaś wyjaśnił ich symboliczne znaczenie:

Najważniejsze wartości zapisane w kodzie genetycznym Komitetu Dialogu Społecznego są symbolizowane przez żyrafę. Reprezentuje ona postawę pozbawioną agresji, cechującą się otwartością i językiem pokoju: trzeba słuchać, żeby zrozumieć i być zrozumianym”.  

Maciej Witucki w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na kwestie zaufania i zaangażowania społecznego pracodawców i pracowników, a także potrzebę zrzeszania się i nawiązywania skutecznego dialogu pomiędzy administracją a biznesem.

Prezydent Konfederacji Lewiatan zauważył, że bez woli i właściwych umiejętności prowadzenia dialogu radykalnie maleją szanse na tworzenie konstruktywnych rozwiązań i przełamywanie szkodliwej polaryzacji poglądów.

Zdaniem prezydenta Lewiatana przedsiębiorcy powinni się zrzeszać. Inaczej tracą inicjatywę legislacyjną. Poza tym zrzeszający się przedsiębiorcy stanowiliby dobry przykład dla całego społeczeństwa, które charakteryzuje niechęć do stowarzyszania się, wynikająca z niskiego poziomu zaufania społecznego. Co więcej, organizacje pracodawców mogą promować wzorce, oparte na demokratycznych i dialogicznych sposobach zarządzania organizacjami. W tym względzie inspiracji dostarczają idee akcjonariatu pracowniczego czy spółdzielczości.

Maciej Witucki w podsumowaniu określił kluczowe wyzwania współczesnej Polski. Należy do nich przebudowanie modelu edukacyjnego w taki sposób, aby dostarczał kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Drugim wyzwaniem jest odwrócenie niekorzystnego trendu demograficznego oraz zaakceptowania faktu, że obecnie jedynym skutecznym działaniem jest otwarcie się na imigrantów.

Maciej Witucki na koniec swojego przemówienia, odnosząc się do coraz częstszej współpracy organizacji pracowniczych, zapowiedział, że Konfederacja Lewiatan będzie promować idee dialogu i otwartości, które są istotą działań Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Spotkanie 10 lipca symbolicznie zakończyło kolejny rok działalności KDS KIG. W ramach podziękowania za szczególny wkład w funkcjonowanie Komitetu i rozwijanie takich programów jak: Dialog w praktyce oraz Akademia Miasta i Państwa odznaczenia (również w postaci statuetek żyrafy) otrzymali Magdalena Bigaj, Anna Tarnawska oraz Zbigniew Derdziuk.

Relacje ze spotkania w serwisie informacyjnym Newseria:

https://biznes.newseria.pl/news/na-polskim-rynku-pracy-w,p1023746043

https://biznes.newseria.pl/news/ponad-70-proc-polakow,p1304750380

Komentarze gości specjalnych i ekspertów dostępne są na naszym kanale YouTube

Fotogaleria z wydarzenia: