Zarządzanie z ludzką twarzą – nowa publikacja

Zarządzanie z ludzką twarzą – nowa publikacja

Zarządzanie z ludzką twarzą – nowa publikacja

Mamy przyjemność być partnerem nowej publikacji p.t. „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych” poświęconej zagadnieniom zarządzania skoncentrowanego na osobie. Jest ona efektem cyklu seminariów organizowanych przez  think tank Laboratorium „Więzi”. Inicjatywa powstała z potrzeby szukania odpowiedzi na pytania o właściwe modele zarządzania i przywództwa. Jest również próbą odniesienia się do poważnego kryzysu zaufania, z jakim mamy do czynienia w Polsce i na świecie zarówno w sferze publicznej, w środowisku pracy i organizacji pozarządowych.

W publikacji znaleźć można dwa komentarze Konrada Ciesiołkiewicza, przewodniczącego naszego Komitetu i jednego z inicjatorów seminariów. Pierwszy dotyczy psychologicznych i personalistycznych inspiracji w zarządzaniu organizacjami, a drugi poświęcony jest zjawiskom stresu i wypalenia zawodowego jako współczesnym zagrożeniom dla człowieka w miejscu pracy.

Znajdują się w niej komentarze jedenastu ekspertek i ekspertów z dziedziny etyki, zarządzania różnorodnością, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, etyki zawodowej, psychologii, nauk społecznych i filozofii.

Opiekunem merytorycznym raportu jest Sebastian Duda z Laboratorium „Więzi”, a koordynatorami: Aleksandra Miecznikowska, kierująca projektem „Zarządzanie według wartości” oraz Bartosz Bartosik, sekretarz Laboratorium i uczestnik prac Komitetu.

Publikację w formie PDF pobrać można TUTAJ

Zapraszamy do lektury!

 

Słowo wstępne

W zarządzaniu zawsze kierujemy się jakimiś wartościami, wizją człowieka i społeczeństwa. Dzieje się tak bez względu na to, czy taki stan rzeczy nam się podoba czy nie. Za naszymi decyzjami stoją założenia dotyczące natury ludzkiej, nasze motywacje i potrzeby. Zarządzanie skoncentrowane na osobie daje możliwość budowani instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, w których centrum znajduje się godność człowieka. Przyjęcie takiej perspektywy jest szczególnie potrzebne właśnie dzisiaj – w czasach nieprzewidywalności, niepewności i nieoczywistości. Personalizm może być dla wielu przekonującym punktem wyjścia do podejmowania działań nie tylko skutecznych, ale i opartych na twórczej refleksji etycznej.

Proste, ideologiczne odpowiedzi na skomplikowane pytania już od dawna są nieskuteczne. Ludzie pracujący tworzą w swoim środowisku i jego otoczeniu szeroką paletę różnorodnych wartości, talentów, kompetencji, doświadczeń, stylów i cech, w której samo poszukiwanie rozwiązań staje się wartością i może przynosić wymierne korzyści. Personalizm jest niezbędnym warunkiem takiego poszukiwania .

Zaproponowane przez Laboratorium „Więzi” podejście – oparte na personalistycznej tradycji – zwraca również uwagę na niedoceniany aspekt pracy, jakim jest poczucie sensu. Sensotwórczość naszego zaangażowania jest jednym z podstawowych i pożądanych owoców zarządzania skoncentrowanego na osobie. Próba przełożenia go na działanie jest ważnym zadaniem. Chcemy, aby nasza publikacja była wartościową pomocą w wyborze właściwego kierunku działania i sposobu odpowiedzi na to wyzwanie.

/Sebastian Duda, Aleksandra Miecznikowska, Konrad Ciesiołkiewicz/