Podsumowanie debat „Rozmowy na 100-lecie”

Podsumowanie debat „Rozmowy na 100-lecie”

Podsumowanie debat „Rozmowy na 100-lecie”

Oddajemy w Wasze ręce konkluzje z debat zrealizowanych przez Komitet Dialogu Społecznego w ramach cyklu „Rozmowy na 100-lecie”. Pretekstem do spotkań były obchody 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rozważania nad wpływem działalności ruchów ideowo-politycznych na życie społeczne i polityczne w naszym kraju. Podczas spotkań rozmawialiśmy zarówno o przeszłości, jak też o wyzwaniach jakie stoją obecnie przed naszym społeczeństwem. Zaproszenie do „Rozmów na 100-lecie” przyjęli znakomici eksperci, historycy, osoby aktywne w dyskusji publicznej reprezentujące różne kręgi ideowe, którzy tak jak my, widzą potrzebę rozmawiania o wyzwaniach współczesności.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami opracowanymi na podstawie dyskusji i wykładów wygłaszanych przez zaproszonych ekspertów.

Materiały do pobrania:

Wpływ nurtów ideowych i politycznych na postawy Polaków

Społeczne wyzwania współczesnej Polski

 

Zapraszamy do lektury!

Zespół Komitetu

 

Koordynatorami wydarzeń byli: Anna Tarnawska, Bartosz Niemczynowicz.