Zaproszenie na prezentację wyników badań „Twarze polskiej radykalizacji”

Zaproszenie na prezentację wyników badań „Twarze polskiej radykalizacji”

Zaproszenie na prezentację wyników badań „Twarze polskiej radykalizacji”

Radykalizacja jest procesem indywidualnym lub zbiorowym (grupowym), występującym zazwyczaj w sytuacji polaryzacji politycznej, w którym praktyki dialogu i kompromisu między aktorami politycznymi i grupami o rozbieżnych interesach porzucane są – przez jedną lub więcej stron – na rzecz rosnącego zaangażowania w konfrontacyjne taktyki prowadzenia konfliktu (Alex Schmid).

Wbrew stereotypom, radykalizacja nie zaczyna się w momencie doświadczania ekstremizmów. Jest objawem „kultury przemocy”. Jej początkiem nie jest też przemoc fizyczna, ani mowa nienawiści. Proces radykalizacji rozpoczyna się dużo wcześniej – od naszych przekonań o ludziach i świecie. Zaczyna się w momencie, kiedy dehumanizujemy drugiego człowieka, odmawiamy prawa do istnienia podzielanych przez niego opinii i odrzucamy dialog jako istotę porządku demokratycznego. Proces radykalizacji, karmiąc się brakiem zaufania społecznego, powoduje jeszcze większą nieufność do ludzi oraz kluczowych dla wspólnego funkcjonowania instytucji. Jest jednym z najgroźniejszych i najbardziej niedocenianych społecznych zagrożeń, który sukcesywnie, krok po kroku, prowadzi do wielu dysfunkcji i dramatycznych konsekwencji.

Dlatego też w ramach prac Komitetu Dialogu Społecznego KIG i Laboratorium „Więzi”, we współpracy z ośrodkiem badawczym „Ciekawość” podjęliśmy się diagnozy stanu radykalizacji w Polsce. Przeprowadziliśmy badania wybranej grupy społecznej, chcąc uświadomić nam wszystkim, w którym miejscu się znajdujemy. Zachęcamy do zapoznania się z ich wynikami a także propozycjami rozwiązań, które mogą przeciwdziałać radykalizacji.

Zapraszamy na wydarzenie online „Twarze polskiej radykalizacji” z udziałem:

dr Anny Buchner z ośrodka badawczego „Ciekawość”

red. Justyny Sucheckiej, dziennikarki edukacyjnej

dr. Konrada Ciesiołkiewicza, przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego KIG

red. Zbigniewa Nosowskiego, redaktora naczelnego kwartalnika „Więź”.

Transmisja na żywo z wydarzenia dostępna będzie na kanałach Facebook Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz Więzi. Do zobaczenia 3 kwietnia o godz. 12.00.

Już teraz można dołączyć do wydarzenia: https://fb.me/e/10eXYeAk9