Zaproszenie na prezentację wyników badań „Twarze polskiej radykalizacji”

<strong>Zaproszenie na prezentację wyników badań „Twarze polskiej radykalizacji”</strong>

Zaproszenie na prezentację wyników badań „Twarze polskiej radykalizacji”

Radykalizacja jest procesem indywidualnym lub zbiorowym (grupowym), występującym zazwyczaj w sytuacji polaryzacji politycznej, w którym praktyki dialogu i kompromisu między aktorami politycznymi i grupami o rozbieżnych interesach porzucane są – przez jedną lub więcej stron – na rzecz rosnącego zaangażowania w konfrontacyjne taktyki prowadzenia konfliktu (Alex Schmid).

Wbrew stereotypom, radykalizacja nie zaczyna się w momencie doświadczania ekstremizmów. Jest objawem „kultury przemocy”. Jej początkiem nie jest też przemoc fizyczna, ani mowa nienawiści. Proces radykalizacji rozpoczyna się dużo wcześniej – od naszych przekonań o ludziach i świecie. Zaczyna się w momencie, kiedy dehumanizujemy drugiego człowieka, odmawiamy prawa do istnienia podzielanych przez niego opinii i odrzucamy dialog jako istotę porządku demokratycznego. Proces radykalizacji, karmiąc się brakiem zaufania społecznego, powoduje jeszcze większą nieufność do ludzi oraz kluczowych dla wspólnego funkcjonowania instytucji. Jest jednym z najgroźniejszych i najbardziej niedocenianych społecznych zagrożeń, który sukcesywnie, krok po kroku, prowadzi do wielu dysfunkcji i dramatycznych konsekwencji.

Dlatego też w ramach prac Komitetu Dialogu Społecznego KIG i Laboratorium „Więzi”, we współpracy z ośrodkiem badawczym „Ciekawość” podjęliśmy się diagnozy stanu radykalizacji w Polsce. Przeprowadziliśmy badania wybranej grupy społecznej, chcąc uświadomić nam wszystkim, w którym miejscu się znajdujemy. Zachęcamy do zapoznania się z ich wynikami a także propozycjami rozwiązań, które mogą przeciwdziałać radykalizacji.

Zapraszamy na wydarzenie online „Twarze polskiej radykalizacji” z udziałem:

dr Anny Buchner z ośrodka badawczego „Ciekawość”

red. Justyny Sucheckiej, dziennikarki edukacyjnej

dr. Konrada Ciesiołkiewicza, przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego KIG

red. Zbigniewa Nosowskiego, redaktora naczelnego kwartalnika „Więź”.

Transmisja na żywo z wydarzenia dostępna będzie na kanałach Facebook Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz Więzi. Do zobaczenia 3 kwietnia o godz. 12.00.

Już teraz można dołączyć do wydarzenia: https://fb.me/e/10eXYeAk9