Zapraszamy na warsztaty „Dialog w praktyce”

Zapraszamy na warsztaty „Dialog w praktyce”

Zapraszamy na warsztaty „Dialog w praktyce”

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Dialogu Społecznego uruchamia projekt edukacyjny pod nazwą „Dialog w praktyce”. Celem szkolenia jest zwiększanie jednej z najważniejszych społecznych kompetencji jaką jest dialog. Promowana przez nas forma dialogu opiera się na założeniach modelu Nonviolent Communication (NVC), czyli na tzw. „komunikacji bez przemocy”.

Dialog, choć niedoceniany, może być ważnym elementem poszanowania godności ludzi, praw człowieka i wolności obywatelskich. Może być również drogą prowadzącą do budowania przyjaznych relacji społecznych, rozwiązywania konfliktów i wzmacniania społecznego kapitału. I w końcu, co jest bardzo ważne, z powodu narastających napięć na świecie i w Polsce, jest jedną z najlepszych dostępnych metod rozwiązywania konfliktów społecznych, ekonomicznych i politycznych – podkreśla Konrad Ciesiołkiewicz, sekretarz Komitetu i koordynator inicjatywy „Dialog w praktyce”.

Kryzys konstruktywnego dialogu jest szczególnie zauważalny właśnie dzisiaj, w czasach silnych polaryzacji, bipolarnych sposobów działania i myślenia oraz towarzyszących im radykalnych ocen i postaw społecznych. Tego rodzaju zjawiska są cechą współczesnej kondycji społecznej w Polsce, Europie i w świecie. Niska kultura dialogu i brak umiejętności z nią związanych prowadzi do wielu zagrożeń, których konsekwencje trwają zazwyczaj przez długie lata.

W Komitecie mocno wierzymy, że poprzez trening i praktykę, można nauczyć się konstruktywnego prowadzenia dialogu i wypracowywania rozwiązań satysfakcjonujących dla obu stron. Właśnie takie umiejętności będą nabywać uczestnicy warsztatów organizowanych przez Komitet Dialogu Społecznego. Szkolenie kierowane jest do osób aktywnych społecznie, zawodowo czy publicznie chcących promować i modelować kulturę pokojowego dialogu, tworzących inicjatywy z wykorzystaniem umiejętności pozyskanych podczas treningu.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni trenerzy:

lighthouse Agnieszka Turska-Majewska – psycholog, trener komunikacji Nonviolent Communication. Certyfikowany terapeuta i trener Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (CTSR). Członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek i Certyfikowany Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), mediator. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla korporacji oraz firm z zakresu Nonviolent Communication (NVC).
lighthouse Tomasz Majewski – psycholog, terapeuta i trener, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek i współzałożyciel Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany terapeuta i trener Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Członek Rady Merytorycznej Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest współtwórcą, trenerem i koordynatorem „Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc” oraz wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia oraz innych szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów społecznych. Prowadzi również szkolenia i konsultacje dla korporacji oraz firm z tematyki anty-mobbing oraz Nonviolent Communication (NVC).

Warsztaty „Dialog w praktyce” odbędą się w Warszawie, w formie 2 zjazdów trwających 2 dni szkoleniowe (łącznie 4 dni, w godz. 9.00-17.00). Grupa szkoleniowa będzie liczyła 16-20 osób.

Termin najbliższego szkolenia:

I zjazd: 22-23 listopada 2018 (czwartek i piątek)

II zjazd: 18-19 grudnia 2018 (wtorek i środa)

Około 2-3 miesiące po drugim zjeździe odbędą się dodatkowe jednodniowe konsultacje.

Kolejne kroki:

Już wkrótce, na naszej stronie, ruszy rekrutacja on-line do projektu. Do tego czasu zapoznaj się z Informatorem „Dialog w praktyce”, przeczytaj Regulamin warsztatów i koniecznie sprawdź czy będziesz mógł wygospodarować w swoim kalendarzu 4 dni na trening dialogu. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i warunkuje uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu.

Zgodnie z Regulaminem koszt udziału w warsztatach wynosi 100 PLN brutto. Zebrana kwota pozwoli nam pokryć symboliczną część kosztów związanych z organizacją warsztatów.

Przyjacielem incjatywy jest tytuł Polska The Times

Zapraszamy!

Zespół Komitetu Dialogu Społecznego

Masz pytania? Napisz do nas: dialogkig@kig.pl